1997-2001

1997 - Õpilaste osalemine rahvusvahelistes, üleriigilistes ja koolisisestes projektides, Matemaatikapäev, Leonhard Vaide 70. sünniaastapäeva tähistamine, Esimene kunstinädal, Prügipäev, Halloween – Ameerika tava Eesti koolis, uus raamatukogu ärklikorrusel

1998 - Kohtumine FC Flora jalgpallimeeskonnaga, Kooli inspekteerimine, Vana aja päev, Tammsaare päev, Osavõtt ETV võistlussaatest “Üks kahest”, Haridusuuring “Eesti koolinoor 1998”, Tuletõrjeõppus, Õpilasfirmade mess, Riigikogu kantselei teabepäev, Kohtumine maavanem Kalle Talviste ja Maavalitsuse arendusjuhi Silvi Ojamurruga, Koolil oma jõulukaart

1999 - Leonhard Vaide isiklik kirjanduskogu raamatukogule, Tervisenädal, Osalemine Eesti Ekspressi konkursil, Avati teine arvutiklass, Majanduspäev, Maakonna kauneim kooliümbrus, Riigikogu aseesimees Tunne Kelam koolis, Ilmus esimene kooli spordileht Stopper,, Ilmus kooli tutvustav voldik, Kool sai uue lipu, Ilmus noorteleht Esimene Vasikas, Osavõtt kampaaniast “Tee puhtaks!”

2000 - Esimene kuldlend lõpuaktusel, Oma kooli T-särk, Osavõtt koolinoorte võistlusmängust “Ti:ger”, Õppeköögi avamine, töölt lahkus direktor Raivo Heinaru, kohusetäitja Lia Puhm 

2001 - Uus koolijuht Andres Elmik, Uuendati kooli fassaadi – klaassein ja uksed ning nn. vana osa katus, Maakonna kauneim kooliümbrus

2001 - Rapla maakonna Aasta Õpetaja Ülle Kasemaa, Õpilaste küsitluse alusel - kooli sõbralikumad õpetajad on algklassides õpetaja Maia Tõnts, keskastmes poiste tööõpetuse õpetaja Kalle Olt ja gümnaasiumis eesti keele õpetaja Marju Retsja, Kool sai 34 kohalise kasutatud bussi kingitusena Vara kommuunilt (Rootsi), Eduka pikaajalise pedagoogitöö lõpetasid 41 aastat meie koolis õpetanud muusikaõpetaja Vaike Vaide ja eesti keele õpetaja Evi Hiiemaa ning 42 aastat saksa keele õpetaja Salme Kaasik, Kooli juubel 55 – kuldlend sai tunnistused, Kooli head sportlikud saavutused, Esimene kooli õpetaja-metoodik - eesti keele ja kirjanduse õpetaja Sirje Nootre