Ajalugu

1690, 1692, 1693 - esimesed katsed hariduse andmisest Märjamaa kihelkonnas

1864 - Märjamaa vallakool

1913 - (10.oktoober) Märjamaa Kroonualgkool (Pärnu mnt 58)

1918 - Märjamaa Algkool (liideti kroonualgkool ja vene õigeusu kihelkonnakool)

1940 - uus koolimaja (Pärnu mnt 56)

1944 - Märjamaa Mittetäielik Keskkool

1946 - Märjamaa Keskkool

1967 - uus koolimaja (Tamme tee 1)

1974 - Ants Lauteri nimeline Märjamaa Keskkool

1996 - Märjamaa Gümnaasium

Juurdeehitused

2004 - kehalise kasvatuse maja

2006 - söökla, töö-ja tehnoloogia korpus