Ekooli tähised

Ekooli tähised

Hindamine

5+ suur viis

5 väga hea

5-  väike viis - 90%

4+  suur neli

4 hea

4-  väike neli - 75%

3+  suur kolm

3  rahuldav

3-  väike kolm - 50%

2  puudulik

1  nõrk

x tegemata töö

R tegemata töö

A  Arvestatud - 50%

MA  Mitte arvestatud

Puudumine

H haige põhjusega

P põhjusega puudumine 

V vabastatud tunnist põhjusega

- põhjuseta puudumine 

+ põhjuseta hilinemine 

Käitumine

H Hea

R Rahuldav

MR Mitterahuldav