Erasmus+ projekti "Like? Share! kohtumine Lätis Cesvaines

23.-27. jaanuarini osalesid Erasmus+ projekti "Like? Share!" liikmed Lätis Cesvaine koolis toimunud õppekohtumisel.

Cesvaine kooli projektiliikmed olid nädala väga põhjalikult ja sisutihedalt ettevalmistanud ning 5 päeva möödusid kiirelt ja tegusalt.

Saabumisel üllatati meid ainult külalistele ettevalmistatud mitmekülgse kontserdiga. Päevad olid töised, vahetati kogemusi ja õpetati uusi metoodikaid tundide põnevamaks muutmiseks ja õpilaste aktiivseks kaasamiseks õppetöösse. Õppekohtumise eesmärgiks oli tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja õppeedukust.

Cesvaine kool tutvustas oma parandusõppe võimalusi ja sotsiaalpedagoogi igapäevatööd. Läti õpetajad Inguna Luce ja Iveta Korneta viisid osalevate projektiliikmete seas läbi koostööd arendavad mängud. Saime kaasa ka metoodilise materjali. Poola õpetaja Jolanta Minor viis läbi kunstitunni teemal "Kuidas joonistada nagu van Gogh?". Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja Riina Meidla ja huvijuht Kristi Kivisild viisid läbi inimeseõpetuse tunni teemal "Kuidas olla koolis edukas?". Meie kooli 7a klass tegi selle tunni läbi vahetult enne ärasõitu. Suur tänu neile!

Saime tutvuda koolimajaga, külastasime kohalikku omavalitsust, noortekeskust, Cesvaine lossi. Nende päevade jooksul saime veel külastada Läti pealinna Riiat ja väiksemat linna Aluksnet, kus külastasime muuseume ja kunstigaleriisid.

Oleme väga tänulikud Läti kolleegidele sisukate ja kasulike päevade eest!