Erasmus+ projekti "Like? Share!" tegevused Eestis

Märjamaa Gümnaasium võõrustas külalisi Poolast ja Lätist.

3. – 7. aprillil oli Märjamaa Gümnaasium Erasmus+ projekti „Like? Share!” võõrustajaks Poola ja Läti partneritele. Projekti eesmärgiks on õpilaste õpimotivatsiooni ja emotsionaalse intelligentsuse tõstmine. Tegusal nädalal tutvustati üksteisele meetodeid, mis eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad.

Koolipere tervitas külalisi kontserdiga. Lauljad ja tantsijad oma juhendajate Kulla Aaviku, Karin Andesalu, Darja Lehtsalu ja Tiina Kokemägi juhendamisel tegid projektinädalale rõõmsa sissejuhatuse.

Esimese päeva pärastlõunal toimus kohtumine valla esindajatega. Villu Karu, Tiina Gill, Marge Viska ja Sirje Praks tutvustasid Märjamaa valda ja rääkisid oma tööst. Tutvustasime valla raamatukogu, noortekeskust ja rahvamaja.

Poola ja Läti õpetajad viisid läbi tunnid seitsmendates klassides, kes on ka projekti sihtrühm. Õpetaja Jolanta Minor andis tunni teemal „ Lühike retk läbi… „ Märjamaa kooli õpetajatele. Oma emotsionaalsete vajaduste rahuldamine ehk „oma tassi täitmine” jääb õpetajal tihti tahaplaanile. Tunnis heitsid õpetajad pilgu endasse ja mõtisklesid oma seni märkamatuks jäänud, kuid olulistest väärtustest. Jolanta on Poola partnerkooli kunstiõpetaja. Temast särab positiivsust ja heasoovlikkust. Ta on julgustav ja loominguline isiksus.

VII a klassi õpilased õppisid tundma erinevaid emotsioone, harjutasid koostööd ja oskust üksteisele head öelda. Koolis on mõnusam õppida, kui omavahelised suhted on heatahtlikud ja üksteist toetavad. Õpilastele meeldis tund väga, sest see oli tavapärasest erinev. Tund toimus inglise keeles ja meie seitsmendikud said suurepäraselt hakkama.

Läti õpetajad Inguna Luce ja Iveta Korneta õpetasid VII b klassis mänge „Sõbralt sõbrale”, mida võib läbi viia klassiõhtul, laagris ja mujal. Mängud olid lõbusad, aga teisalt ka harivad, et ühistegevus oleks tulemuslik ja seltskond sulanduks omavahel. Kehalise kasvatuse õpetaja Inguna on rõõmsameelne, entusiastlik ja õpilased tulid väga kiiresti ja aktiivselt tema juhendamisel kaasa. Iveta Korneta on läti Cesvaine kooli sotsiaalpedagoog.

Poola õpetaja ja karatetreener Bogusław Hutman-Wilczek viis läbi karate treeningtunni V klassi poistele. Poiste arvates oli tund vägev ja emotsioonid olid laes. Tunnis said nad ennast hõigetega välja elada ja füüsiliselt kõvasti rahmeldada, mis ongi neile eakohane.

Märjamaa kool tutvustas partneritele Eestis populaarset Foorumteatri meetodit. Selleks olid IX klassi õpilased Elina Soosaar, Katrin Tänav, Mattis Matsalu, Hendrik Kuhi, Romi Buusmann ja Birgit Vahemets koos juhendaja Piret Soosaarega koostanud eesti- ja inglisekeelse näidendi, mille eesmärgiks oli arendada „ei- ütlemist”, õigete otsuste tegemist ja iseenda väärtustamist. Külalised said näidendis ise osaleda, mis ongi foorumteatri eesmärk ja ülesanne. Veerandi lõpus esitati eestikeelne näidend ka meie kooli seitsmendatele klassidele. Ka nemad olid põnevil kaasa elamas.

Toimus seminar, kus tutvustasime oma tugisüsteeme. Psühholoog Eva Ots ja sotsiaalpedagoog Maie Pikani rääkisid oma tööst ja ühises vestluses selgus, et probleemid on kõikides koolides peaaegu samad.

Nädala jooksul külastasime mitmeid Eestimaa kauneid paiku. Jüri Kuuskemaa oli giidiks jalutuskäigul Tallinna vanalinnas. Tutvustasime Eesti kaasaegsemaid muuseume Tallinnas ja Tartus: Lennusadamat, Eesti Rahva Muuseumi ja teaduskeskust AHHAA.

Ühisel koosviibimisel Luhtre Turismitalus tõdesime, et ka Poola, Läti ja Eesti rahvuskultuurid on sarnased. Meie õpetajad Eve Burmeister, Ave Sinikas ja Darja Lehtsalu aitasid õhtut sisustada rahvamuusika ja -mängudega.

Mälestuseks sai iga projektiliige viimasel päeval meisterdada nahast käepaela Wanakuramuse Nahakambri töötoas, mis jääb Eestis oldud aega meenutama.

Hea on tõdeda, et külalised jäid Eestis viibitud nädalaga väga rahule ja lubasid uuesti tulla.