gümnaasiumi kursusehinnete väljapanemine

GÜMNAASIUMI KURSUSEHINNETE VÄLJAPANEMINE 2018/2019. õa

1 nädalatund - 6. juuni (12. kl 18.aprill) kunstiajalugu, geograafia (X-XII kl), majandusõpetus(XI kl) muusikaajalugu, perekonnaõpetus (XII kl), majandus (XI kl), uurimistöö alused, keemia (X kl), füüsika (XII kl), arvutiõpetus (X ja XI kl), majandus (X - XII kl)

2 nädalatundi- 25. jaanuar, 6.juuni (va XII kl) keemia (XI kl), bioloogia(XI ja XII kl), füüsika (X-XI kl), kehaline kasvatus(X-XII kl), B keel (X- XII kl), ajalugu (X, XI kl), ühiskonnaõpetus (XII kl), eesti keel ( X-XII kl), rootsi ja soome k (X kl) 

3 nädalatundi- 30.november, 8. märts, 6. juuni C keel, ajalugu (XII kl), kirjandus (X- XII kl), soome keel (XI kl)

4 nädalatundi- 9. november, 25. jaanuar, 5. aprill, 6. juuni (va XII kl) inglise keel (X- XII kl)

5 nädalatundi- 19. oktoober, 14. detsember, 15.veebruar, 12. aprill, 6. juuni (matemaatika X-XI kl , XII kl - 18.aprill)