Hoolekogu

Kolmapäeval, 28.10 toimus kooli hoolekogu korraline koosolek. Päevakorras: eelmise õppeaasta kokkuvõte, uued plaanid ja jooksvad küsimused ning ettepanekud. Ühise arutelu käigus koorus mõningaid uusi mõtteid koolielu parendamiseks nagu näiteks vilistlasfondi loomine. Vilistlaskogu esindaja Rein Unga avaldas arvamust, et ühena paljudest võimalustest võiks seda fondi kasutada tublide õpetajate tunnustamiseks (hea õpetaja - Pariisi). Veel tehti ettepanek muretseda koolikiusamise ennetamiseks valvekaamerad (see mõte on koolil olnud juba 2006 a. aga  kahjuks ei ole rahaliste vahendite nappusest tingituna realiseerunud). Järgmine kord kohtutakse novembris toimuval lastevanemate üldkoosolekul, kus üheks teemaks soovitakse lühiloengut "interneti ohtudest".