HOOLEKOGU

Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu

Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis on kinnitatud Märjamaa Vallavalitsuse 10.02.2021 korraldusega nr. 2-1.1/64

Hoolekogu koosseis

 • Darja Lehtsalu – põhikooli õpetajate esindaja
 • Raivo Mikkor – gümnaasiumiõpetajate esindaja
 • Kalista Miljand – õpilasesinduse esindaja
 • Anneli Metsalu – põhikooli õpilaste vanemate esindaja
 • Jaan Aas – põhikooli õpilaste vanemate esindaja
 • Kristiine Linna – gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
 • Kirsti Mau – gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
 • Triin Matsalu – kogukonna esindaja / hoolekogu esimees
 • Thomas Hainsalu – pidaja esindaja

Koosolekute protokollid

Hoolekogu koosolekute protokollid on leitavad kooli dokumendiregistrist.

 1. Ava dokumendiregister
 2. Sisesta “Teema/pealkiri” väljale hoolekogu
 3. Vajuta [Otsi]

Kontakt

Hoolekogu poole on võimalik pöörduda e-postiga hoolekogu@marjamaa.edu.ee
Sellele aadressile saadetud e-kiri edastatakse automaatselt kõikidele hoolekogu liikmetele.

Töökorralduse alused

Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu tööd reguleerib Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude kord.

Close Menu