HOOLEKOGU

Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu

Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis on kinnitatud Märjamaa Vallavalitsuse 21.03.2018 korraldusega.

Hoolekogu koosseis

  • Mark Kaljulaid, esimees, gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja
  • Thomas Hainsalu, Märjamaa Vallavolikogu esindaja
  • Mari Kann, põhikooli õpilaste vanemate esindaja
  • Teet Tomson, vilistlaste ja kogukonna esindaja
  • Darja Lehtsalu, põhikooli õpetajate esindaja
  • Raivo Mikkor, gümnaasiumiõpetajate esindaja
  • Elina Soosaar, õpilasesinduse esindaja

Hoolekogu liikmete kontaktid.

Hoolekogu valib enda liikmete hulgast esimehe. Alates 10.03.2020 on hoolekogu esimees Mark Kaljulaid.

Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu tööd reguleerib Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude kord.

Close Menu