1946-1996

1946 – Märjamaa Kool sai keskkooliks

1950 – Kooli juurde loodi kooliaed

1960 – Lisandus tootmisõpetus (aiandus, põllumajanduse mehhaniseerimine) avati esimesed pikapäevarühmad

1961 – Hakkas kehtima 8-klassiline koolikohustus

1963 – Alustati uue koolimaja projekteerimist, esimene lend 8-kl.-lise kooli lõpetajaid

1965 – Uue koolimaja ehituse algus Tamme teel, esimene teatripäev(1969,1971,1972,1975,1980,1982,1984,1994)

1966 – Kool sai oma lipu, esimene tõrvikutega Jüriöö jooks

1967 – Tamme tee koolihoone pidulik avamine (haridusminister F. Eisen)

1970 – Üleminek üldisele keskharidusele

1974 – Koolile A. Lauteri nime omistamine

1977 – Välivõimlemislinnak

1978 – 6-aastaste eksperimentaalklass

1988 – 5-päevane töönädal kogu koolile, uus kummiplaatkattega staadion (täismõõtmed)

1989 – Trimestrites hindamine, mängufilmi ” Regina” võtted koolis ja selle ümbruses

1991 – Kooli ajalehe “Tungal” esimene number

1993 – Peaminister Mart Laar koolis

1996 – A.Lauteri nimelise Märjamaa Keskkooli Märjamaa Gümnaasiumiks ümbernimetamine, kooli juurdeehituse avamine

Close Menu