Märjamaa Gümnaasium astus järgmise digisammu

Märjamaa Gümnaasium astus järgmise info- ja tehnoloogiaajastu sammu, mis avardab oluliselt digikooli võimalusi ka meie õpilastele.

Riigis kehtiv eriolukord innustas meid võtma kiirendatud korras ette järgmise sammu nüüdisaegse koolikeskkonna poole. Alates mai algusest on Märjamaa Gümnaasiumis tänapäeva õpilastele ja õpetajatele mõeldes kasutusel üleilmselt tuntud Google GSuite Education lahendus. Nüüd ja edaspidi kasutame õppetöös ning koolisisesel ja -välisel digitaalsel suhtlemisel sujuvale koostööle suunatud uusi, tänapäevaseid rakendusi. Dokumentide, tabelarvutuste ja esitluste koostamiseks kasutame edaspidi Google’i teenuseid Docs, Sheets ja Slides, videotundide läbiviimiseks Meet ja Jamboard. Õppetööalase teabe ja tulemuste ametlik infokanal on endiselt eKool, õppematerjalide jagamiseks ja õppetöö läbiviimiseks saame aga kasutada Classroomi. Lisaks veel mitmeid teisi põnevaid uusi võimalusi. E-posti rakendusena kasutame nüüdsest Google’i tuntud keskkonda GMail.

Seoses uue süsteemi kasutuselevõtuga on meie kooli töötajatel ka uued e-postiaadressid. Seniste ees- ja perekonnanimega @marjamaa.ee lõpuga e-postiaadresside asemel on nüüdsest kasutusel aadressid kujul [email protected] ehk aadressi lõpu ossa lisandus punktide vahele „edu“. Kõik senised e-postiaadressid kehtivad ja töötavad endiselt edasi, kuid soovitame juba tänasest kasutada uusi.

Olulise uuendusena meie õpilaste jaoks on see, et me teeme uued kooli e-postiaadressid nüüd ka kõikidele õpilastele. Koostöö ja õppetegevus muutub seeläbi senisest veelgi sujuvamaks. Näiteks saab kooli ehk MG kontoga hästi lihtsalt ja ühe korraga sisse kõikidesse rakendustesse, suureneb edaspidiseks eluks väga vajalik koostöö ja meeskondades töötamise oskus. Uued MG kontod aktiveerime õpilastele järk-järgult, täpsemad juhised saadame eKooli ja klassijuhatajate kaudu.

Head koostööd ja meeleolukat kevadet soovides

Kalle Uusmaa
Märjamaa Gümnaasium, direktor

Close Menu