Märjamaa Gümnaasium osaleb Erasmus+ projektis "Like? Share!"

Käesoleval õppeaastal osaleb Märjamaa Gümnaasium Erasmus+ projektis „Like? Share!”.

Selles osalevad Läti Cesvaine keskkool, Poola Pietrzykowicachi keskkool ja Märjamaa gümnaasium. Projekti valmistas ette Läti pool, kes on ka koordinaatoriks ja tutvustas eesmärke. Esimene kohtumine toimus jaanuari algul Märjamaal. Kaasatud olid nii Läti kui Eesti koolijuht, õpetajad, ka õpilasesinduste liikmed. Püüdsime leida ühiseid hariduselu kitsaskohti, mida projekti kaudu tõhusamalt märgata ja neile reageerida. Projekti põhiline sihtrühm on õpetajad. Õpetajad täiendavad end kogemusi vahetades, Skype`i konverentside kaudu, vaadeldakse üksteise õppetunde, osaletakse veebiseminaridel, töötatakse üksteisega eTwinningu virtuaalses keskkonnas ja tehakse uurimistööd õpilaste hulgas. Vaadeldakse, mis on kolme kooli väärtuslikum ühisosa, mida võiks jagada. Koolid suhtlevad tihedalt kohaliku omavalitsusega ja võtavad sellest suhtlusest eeskuju. Suhtlemine on tihedam lastekaitsetöötajatega, kes peaksid õpetajaid informeerima oma Õpilased osalevad projektis uurimisobjektina. Neile tehakse küsitlusi, pakutakse põnevaid tegevusi tundides.

Projekt sai Erasmus+ poolt rahastuse. Esimesed projektiülesanded on lahendamisel ning esimene ametlik projektikohtumine Poolas toimus 2.-3. novembril 2016.

Uuringud näitavad, et koolis on osadel õpilastel madalam õppeedukus, kui nende võimed eeldaksid. Selle põhjenduseks tuuakse välja ka õpilaste erinevat kasvukeskkonda, millest omakorda saab alguse madal enesehinnang ja vähene suhtlemisoskus.

Selle projekti eesmärk on omandada ja rakendada uuenduslikke õppemeetodeid, mis aitaksid suhtlemisoskusi parandada ja enesehinnangut tõsta. See motiveeriks neid õpilasi, kes siiani on suhtlemises liigselt tagasihoidlikud, julgema abi otsida. Sellel on otsene seos õppeedukuse paranemisega. Sõpruskoole külastades võtavad õpetajad üle projektis osalevate koolide pedagoogilisi kogemusi ja saavad neid katsetada oma kodukoolides. Nende maade koolisüsteemiga tutvumine annab õpetajatele uusi metoodilisi teadmisi ja oskusi.

Märjamaa kool on lubanud näidata, kuidas lahendada õpilaste suhtlemisprobleeme erinevaid suhtlussituatsioone rollimängudes läbi mängides. Selleks, et tõsta õpilaste avaliku esinemise oskust, julgustama oma arvamust välja öelda ja tõsta õpilaste enesehinnangut. Läti partnerid peavad loengutesarja „Sõbralt sõbrale”. Nende lapsed mängivad erinevaid spordimänge, kuhu on kaasatud erineva suhtlemisoskusega lapsed. Spordimängud arendavad koostööoskusi. Need tegevused aitavad integreeruda põgenike lastel koolikeskkonda. Poola kool on tutvustamas oma biofeedbacki-teraapiat. See on keha reaktsioonide jälgimine erinevates olukordades. See on suunatud eelkõige nendele õpilastele, kellel on õppimis¬- ja käitumis- raskused.