"Milleks on tähtis rääkida kiusamisest? - audioloeng

Suhtlemine on inimeste jaoks vahend, mille abil kogeme paljut, mis eluks vajalik. Seega, et oleksime terved, on hädavajalik, et meie suhted oleksid terved. Kiusamine on üks suhtlemises esinevaid tõsiseid probleeme, mille vähendamise korral hoiaksime elukvaliteeti tunduvalt paremal tasemel. Lihtne mõte võiks kõlada järgmiselt- vähem kiusamist, parem elu (füüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne, tööalane või koolielu jne). Et teaksime, mida vähendada, oleks hea alustada määratlemisest, mis on kiusamine, mis seda alal hoiab, kus ja kelle vahel see toimub ning mis võiksid olla taktikad, mida kasutada, et kiusamine väheneks. Audioloengus proovin välja tuua oluliseima. Head kuulamist!

1. osa - Mis on kiusamine? 2. osa - Kiusamine kui paratamatus või nali 3. osa - Kus, kes ja mõju 4. osa - Kiusamise vähendamine

Eva Ots

koolipsühholoog