ÕPPE- ja AINEKAVAD

Kooli õppetöö alusdokumendid

Õppekava

Kooli tegevus lähtub õppekavast, mis on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Kooli õppekavas on üldosa ja ainekavad. Ainekavad on esitatud valdkonniti käesoleval lehel.

Õppekava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi riiklikest õppekavadest

kooli arengukavast (RT, Drive, PDF), põhikooli ja gümnaasiumiseadusest ning aluseks on võetud õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ning põhimõtted, mis järgivad hariduse üldeesmärke.

Ainekavad valdkonniti

Close Menu