2018-2019 õppeaasta

2019. a. lõpetamine: põhikool-kolmapäeval, 19. juunil kell 18.00, gümnaasium-reedel, 21. juunil kell 18.00

10. klassi vastuvõtt toimub 21.06 kell 10.00

KOOLI PÄEVAKAVA

Õppe-ja vahetundide ajad

1. 8.15-9.00

2. 9.10-9.55

3. 10.05-10.50

I söögivahetund – 25 min. (söövad 1.- 5. kl.)

Teisipäeviti vahetunni sees 10.55-11.13 klassijuhataja tund 6.-12. kl

4. 11.15-12.00

II söögivahetund – 25 min. (söövad 6.-12. kl)

5. 12.25-13.10 (alustavad pikapäevarühmad)

6. 13.20-14.05 (alustavad ringid)

7. 14.15-15.00 

8. 15.10-15.55

Tunniplaan