PIKAPÄEVARÜHM

Õppetööd toetavate rühmade tegevused

Üldsätted

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Hoolime väga oma õpilastest ja toetame nende arengut ka koolipäeva järgselt. Õpilastega tegelevad algklasside õpetajad.

Õpilaste järelevalve, pedagoogilise juhendamise, koduste ülesannete täitmise ja huvide arendamiseks on Märjamaa Gümnaasiumis koostöös pidajaga loodud pikapäevarühmad I ja II kooliastme õpilastele.

Pikapäevarühmade tööd juhendavad pikapäevarühma õpetajad.

Pikapäevarühma võetakse õpilased vanema taotluse alusel, mis fikseeritakse I klassi astumisel.

Töökorraldus

Pikapäevarühmades toimub töö pärast õppetunde järgnevalt:

I klass – 4 korda nädalas (a` 1 t)
II klass – 3 korda nädalas (a` 1 t)
IIIa klass – 2 korda nädalas (a` 1 t)
IIIb klass – 3 korda nädalas (a`1 t)
IIIc klass – 3 korda nädalas (a`1 t)
IVa klass – 2 korda nädalas (a` 1 t)
IVb klass – 2 korda nädalas (a` 1 t)
IVc klass – 2 korda nädalas (a` 1 t)

Koolis töötab pikapäevarühm bussiga sõitvatele õpilastele iga päev kell 13.15–15.00, reedeti kell 12.25–14.00.

Pikapäevarühma ajast võivad õpilased käia huviringides, raamatukogus, logopeedi juures, arvutiklassis, noortekeskuses.

Toitlustamine

Hommikul on õpilastel võimalik süüa hommikuputru. Bussiga sõitvate pikapäevarühma õpilastele on päevas lisatoidukord (kell 14.10, reedeti kell 13.40) Soovijail on võimalus kasutada kooli puhvetit.

Lisainfo

Close Menu