PROJEKTID

Õppijakeskse kultuuri arendamine Märjamaa Gümnaasiumis

Projekti info

Märjamaa Gümnaasiumis toimub perioodil september 2021 – jaanuar 2022 a. Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt programmi “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” raames.

Projekti eesmärk on liikuda nüüdisaegse õpikäsituse ja õppijakeskse lähenemise poole läbi aktiivõppe meetodite teadmiste ja praktika süvendamise Märjamaa Gümnaasiumis. Projekti tulemusena on 40 õpetajat läbinud aktiivõppemeetodite koolituse ning läbi tugitegevuste kogunud enesekindlust õppetöös üha enam õppijakesksete meetodite kasutamiseks.

Lisainfo

ERASMUS+ kaasrahastusega projekt MILL

erasmus

Projekti info

Märjamaa Gümnaasium osaleb ERASMUS+ kaasrahastusega projektis MILL (Sharing Methods in Foreign Language Teaching and Learning- Võõrkeeleõpetuse õppimise ja õpetamise meetodite jagamine)

Projektiperiood on 1. september 2019 kuni 31. august 2021* ja selles osaleb 4 kooli: Nästegårdsskolan Kvänumist Rootsist, Kadani kool Tšehhi Vabariigist, Catarroja kool Hispaaniast Valencia maakonnast ning Märjamaa Gümnaasium. Projektis tegeldaks võõrkeeleõpetuse erinevate osaoskustega läbi praktikate osalevate koolide riikides. Rootsis harjutasime kuulamisülesandeid 2019 aasta oktoobris, Eesti kohtumine toimub 11.-15. mail 2020, siin keskendume rääkimisoskusele. Tšehhis 2020 aasta sügisel tegeleme lugemisülesannetega ja 2021 aasta kevadel on viimane projektikohtumine Hispaanias, kus on vaatluse all kirjutamine. Projektis osalevad 7.- 10. klassi õpilased.

* Seoses COVID-19 viirusega on projekti tegevused ja lõpptähtaeg edasi lükatud 31. augustisse 2022.

Lisainfo

Close Menu