Puudumise taotlus

taotluse vorm 

MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI DIREKTORILE 

TAOTLUS

Palun vabastada õppetööst .........klassi õpilane ..................................................ajavahemikul.........................

seoses ...............................................................................................

Olen teadlik, et õpilane peab iseseisvalt omandama antud ajavahemikul läbivõetud õppematerjali.

Märjamaal

kuupäev

____________________________

lapsevanema allkiri

 

ees- ja perekonnanimi

klassijuhataja nõusolek

aineõpetaja nõusolek