SISSEASTUMISAVALDUS

TEADAANNE!

Ootame Märjamaa Gümnaasiumi 10. klassi sisseastuvaid õpilasi 19. juunil kell 11.00 koolimajja. Õpilasel, kes pole varasemalt õppinud Märjamaa Gümnaasiumis palume kaasa võtta hinneteleht!

Kohtume Märjamaa Gümnaasiumis!

Taotluse esitamise järgselt tuleb aadressile gumnaasium@marjamaa.ee saata järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) vähemalt ühe vanema poolt digitaalselt allkirjastatud ärakiri (digitaalselt allkirjastatud foto dokumendist);
 2. sisseastuja digitaalne dokumendifoto, vaata nõuded fotole;
 3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4. koolivalmiduskaart selle olemasolul;
 5. lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) sisseastuja või vähemalt ühe vanema poolt digitaalselt allkirjastatud ärakiri (digitaalselt allkirjastatud foto dokumendist);
 2. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist selle olemasolul;
 3. varasemate õpingute lõpu- või klassitunnistus koos hinnetelehega;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust, kui õpilane tuleb Märjamaa Gümnaasiumisse mõnest teisest koolist;
 5. õppeaasta keskel taotlust esitades käesoleva õppeaasta hinneteleht;
 6. sisseastuja hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või olulise info.
 7. välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.
 • Digtaalse allkirjastamise või veebilehel taotluse esitamise võimaluse puudumisel palume enne kooli vastuvõtmise perioodi lõppu võtta ühendust kooli kantseleiga.
 • Dokumendist vanema poolt digitaalselt allkirjastatud ärakirja saamiseks tee dokumendist foto ja digiallkirjasta foto fail.
Close Menu