SISSEASTUMISAVALDUS

TEADAANNE!

Kui soovid alustada/jätkata õpinguid Märjamaa Gümnaasiumis, täida palun allolev taotlus:

Taotluse esitamise järgselt tuleb aadressile gumnaasium@marjamaa.ee saata järgmised dokumendid:

 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) vähemalt ühe vanema poolt digitaalselt allkirjastatud ärakiri (digitaalselt allkirjastatud foto dokumendist);
 2. sisseastuja digitaalne dokumendifoto, vaata nõuded fotole;
 3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4. koolivalmiduskaart selle olemasolul;
 5. lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) sisseastuja või vähemalt ühe vanema poolt digitaalselt allkirjastatud ärakiri (digitaalselt allkirjastatud foto dokumendist);
 2. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist selle olemasolul;
 3. varasemate õpingute lõpu- või klassitunnistus koos hinnetelehega;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust, kui õpilane tuleb Märjamaa Gümnaasiumisse mõnest teisest koolist;
 5. õppeaasta keskel taotlust esitades käesoleva õppeaasta hinneteleht;
 6. sisseastuja hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või olulise info.
 7. välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.
 • Digtaalse allkirjastamise või veebilehel taotluse esitamise võimaluse puudumisel palume enne kooli vastuvõtmise perioodi lõppu võtta ühendust kooli kantseleiga.
 • Dokumendist vanema poolt digitaalselt allkirjastatud ärakirja saamiseks tee dokumendist foto ja digiallkirjasta foto fail.
Close Menu