SPORT KOOLIS

Eesti Olümpiakomitee pilootprojekt “Sport koolis”

Eesti Olümpiakomitee (EOK) algatas 2021/2022. õppeaastal projekti, mille raames toetab EOK koostöös maakonna spordiliitudega õpilaste liikumisharjumuste kujundamist. Rapla maakonnas osaleb projektis kaks kooli – Kaiu Põhikool ja Märjamaa Gümnaasium.

Eesmärk

Projekti eesmärk on läbi erinevate spordialade tutvustamise innustada õpilasi liikuma läbi tasakaalustatud päevakava, millesse on integreeritud lisaks õppimisele ka erinevad liikumis- ja sportilikud tegevused.

Täpsemalt on projekti eesmärgid:

 • Tekitada huvi ja kujundada laste sportimis- ja liikumisharjumusi;
 • Projekti esimeses faasis tutvustada esimeste klasside õpilastele võimalikult palju erinevaid spordialasid ning toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist/omandamist erinevate spordialade kaudu, hiljem kaasata ka vanemaid klasse;
 • Suurendada laste kehalist aktiivsust.

Tegevused

Ajavahemikul 10. jaanuarist kuni 31. maini 2022 osalevad kõik Märjamaa Gümnaasiumi 1. klasside õpilased 2-3 tunnil (à 45 min) nädalas treeneri juhendamisel erinevates liikumistreeningutes. Trennide mõte ei ole ühtki õpilast üle koormata, vaid innustada liikuma ja tutvustada erinevaid sportimisvõimalusi. Tegevused toimuvad õppepäevade lõpus, enne koolibusside väljumisi ning on õpilaste ja lapsevanemate jaoks tasuta.

Kõik tegevused toimuvad Märjamaa spordhoones, Märjamaa ujulas või kevade poole sobiva ilma korral õues.

2022. aastal toimuvad liikumistreeningud õppetöö perioodidel:

 • 10. jaanuarist – 25. veebruarini
 • 7. märtsist – 22. aprillini
 • 2. maist – 31. maini
Alates esmaspäevast, 7. märtsist jätkub Märjamaa Gümnaasiumis pilootprojekt “Sport koolis” teine periood. Projekt on ilusti käima läinud, aga ootame esimeste klasside õpilastelt suuremat osavõttu. Teisel perioodil jätkab saalihoki teisipäeval kell 13.20-14.05 treener Toomas Jaaniste juhendamisel. Samuti jätkub esmaspäeval kell 14.15-15.00 ÜKE enda keha raskusega treener Andre Astre juhendamisel ning oma liikumistunniga võrkpalli algõpe ja palli käsitlemine läheb edasi kolmapäeval kell 13.20-14.05 ka treener Mark-Kristjan Pitk. Uue liikumistunnina lisandub sulgpalli algõpe reedel kell 12.15-13.00 treener Ülle Laasneri juhendamisel. Projektijuht Indrek Drell kutsub kõiki esimese klassi õpilasi julgelt osalema erinevates liikumistundides.

Treenerid

Sport koolis projekti raames tegelevad õpilastega kutselised treenerid, kes tutvustavad järgmiseid spordialasid või tegevusi: saalihoki, sulgpall, jalgpall, ringtreening enda keha raskusega, üldtreening, ujumine, võrkpall.

Trennid

 • Ringtreening enda keharaskusega ja maadlus
  Tunnid on üles ehitatud ringtreeningule, kus läbi erinevate harjutuste kasutatakse enda keha raskust.
  Treenerid: Andre Astre, Andreas Välis / Juhani Maadlusklubi

 • Saalihoki
  Saalihoki on siseruumides mängitav võistkondlik sportmäng. Saalihoki mängimisega on lihtne algust teha, kuna see ei nõua kõrgemal tasemel kallist või keerulist varustust. Mängukepp ja pall on kerged, mistõttu on nende käsitsemist kerge õppida. Liikumine platsil toimub saalihokis joostes ja on sarnane korv- või jalgpallile. Saalihoki on tehniline ala, mis nõuab osavust, koordinatsiooni ja kiirust ning seda hakkame lastega läbi harjutuste ja võistkondlike mängude arendama. Mäng iseenesest on turvaline, sest erinevalt jäähokist on jõuline kehakontakt keelatud. Seetõttu on saalihoki suurepärane mäng lastele ning kuni 10a. segavõistkondadele.
  Treener: Toomas Jaaniste

 • Üldkehaline ettevalmistus ja võrkpall
  Tunnid on ülesse ehitatud võrkpalli algõpetuse ning üldfüüsilise valmisoleku peale. Tundides pööratakse tähelepanu võrkpalli kui pallimängu liikumisoskuste arendamisele, parandades läbi selle ka laste koordinatsioonivõimet.
  Treener: Mark-Kristjan Pitk

 • Sulgpall
  Alustame teisel perioodil. Esimene trenn on reedel, 11. märtsil.
  Treener: Ülle Laasner

 • Jalgpall
  Alustame kolmandal perioodil.
  Treener: Mati Püü

Projekti taustainfo

 • Projektis osaleb vähemalt üks kool igast maakonnast, 15+ pilootkooli üle Eesti;
 • Projekti kaasrahastab kohalik omavalitsus, EOK finantseerib kuni 50%;
 • Projekti sihtrühm on algklasside õpilased;
 • Projektis osalevad treenerid on kutsega vähemalt EKR 3;
 • Projekti kestvus alates 2021. a. sügisest kuni 2025. aasta kevadeni.

Ajalised eesmärgid

 • 2021/2022 – 1 kool igas maakonnas, üks 1.klass;
 • 2022/2023 – 1 kool igas maakonnas, kõik kooli 1. klassid;
 • 2023/2024 – kaasata ka kooli 2. klassid;
 • 2024/2025 – kaasata ka kooli vanemad algklassid.

Osalevad koolid

Üle Eeti osalevaad EOK pilootprojektis „Sport koolis“ järgmised koolid:

Maakonna Spordiliit

Kool

Viljandimaa Spordiliit

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium

Harjumaa Spordiliit

Kuusalu Keskkool

Lääne-Virumaa Spordiliit

Väike-Maarja Gümnaasium

Valgamaa Spordiliit

Valga Põhikool

Põlva Maakonna Spordiliit

Krootuse Põhikool

Saaremaa Spordiliit

Aste Põhikool

Pärnumaa Spordiliit

Tõstamaa Kool

Ida-Virumaa Spordiliit

Narva Soldino Gümnaasium

Mäetaguse Põhikool

Hiiumaa Spordiliit

Käina Kool

Kärdla Põhikool

Rapla Maakonna Spordiliit

Kaiu Põhikool

Märjamaa Gümnaasium

Lääne Maakonna Spordiliit

Ridala Põhikool

Taebla Kool

Jõgevamaa Spordiliit

Avinurme Gümnaasium

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool

Võrumaa Spordiliit

Võru Kesklinna Kool

Parksepa Kool

Antsla Gümnaasium

Tartumaa Spordiliit

Elva Gümnaasium

Vara Põhikool

Lähte Gümnaasium

Järvamaa Spordiliit

Paide Hillar Hanssoo Põhikool

Türi Põhikool

Imavere Põhikool

Lisainfo

Lisamaterjalid

Close Menu