KOOLI AJALEHT "TAMME TEE LOOD"

Märjamaa Gümnaasiumi oma ajaleht "Tamme Tee Lood"

Alates 2022. aasta maikuust ilmub taas täiesti uues kuues Märjamaa kooli oma ajaleht, millel on noorte autorite eestvedamisel kõlav pealkiri “Tamme Tee Lood”

Lehe kõige värskem number avaneb klikkides pildile.

Veebruarikuu numbrist leiad põnevat lugemist järgmistel teemadel:

  • Valla tunnustused meie kooli õpetajatele ja õpilastele
  • Persooniintervjuud tublide kooli õpilaste Karoliina ja Kertu-Liisaga
  • Põnevad tegemised töö- ja tehnoloogiaõeptuse ning saviklassis
  • Vormelijutud vilistlastega
  • Õpilaste loomingust ja muust põnevast..
Head lugemist!

Teised meie kooli ajalehed

Ajalehe toimetus

“Tamme Tee Lugusid” panevad kokku meie kooli õpilased

  • Karoliina Karotamm, 8c kl
  • Kertu-Liisa Karpenko, 11. kl
  • Marii Sõstra, 8c kl
  • Nele-Liis Vihm, 8c kl

Võta julgesti ühendust karoliina.karotamm@marjamaa.edu.ee

Õpilasi juhendab meie kooli inglise- ja hispaania keele õpetaja Elviira Aruksaar.

Märjamaa kooli lehe lugu

Märjamaa Gümnaasiumis on kooli ajalehte koos pausidega välja antud juba väga pikki aastaid. Püüame siinkohal anda lühiülevaate olnust.

1991. augustis ilmus vene keele õpetaja Terje Maarandi algatusel ja eestvedamisel tollase Märjamaa Keskkooli ajalehe Tungal esimene number. Kuni 2000. aastani (kokku 45 numbrit) ilmus  ajaleht eesti keele õpetaja Laine Lemmiku juhendamisel. Ajalehti tuli trükkida trükikojas, mis oli parajalt suur ettevõtmine ning nõudis tegijatelt omajagu lisaaega. 1996. aastal, kui koolidesse jõudsid esimesed arvutid, sai ajalehte juba kohapeal trükkida ja paljundada. Tungal oli lugejate seas populaarne ning kajastas peamiselt igapäevast koolielu.

1999. aasta novembris ilmus kehalise kasvatuse õpetaja Kalle Kollini eestvõtmisel gümnaasiumi Spordileht. Leht kajastas koolispordiga seotut.

2000. aasta märtsist ilmus eesti keele õpetaja Sirje Nootre juhendamisel kooli noorteleht Esimene Vasikas, 2003.-2005. aastani uue toimetuse Teine Vasikas. Ajalehe nime valikut inspireeris Paul-Eerik Rummo luuletus, mis räägib vasikast, kes seisab harkisjalu, uudistab maailma ega taha minna aia taha. Lehe vahel oli ka algklasside lisaleht Väike Vissi. Toimetusse kuulus aastate jooksul üle 50 põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilase, lehetegijate pead (nagu nad ennast ise nimetasid) olid Heli Talinurm, Mirko Miilits, Helen Jors, Tiina Lauri, Ave Sarapuu jt.

Mitmel koolivaheajal osales toimetus Eesti Meediaettevõtete Liidu korraldatud sisukatel koolitustel, mille käigus õpiti n-ö pärislehe tegemist (meediaeetikat, žanreid, kujundust jms). Toimetus käis õppepäeval Postimehe, maakonnalehe ja Kanal 2 toimetuses ning osales edukalt konkurssidel, kus tuli algusest lõpuni valmis teha Eesti Ekspressi ja loodusajakirja Meie Loodus number. Koolilehes oli toimetuse veerg, intervjuu vilistlase, õpilase või kooli töötajaga, arvamuslugu (nt kirjutati hindamisest, spikerdamisest, koolitoidust, suhetest), eksperimenteeriti (püüti alevi poodidest osta tubakatooteid), kajastati uudiseid, ilmus horoskoop. Populaarne oli rubriik “Irnu erneks”, mis ilmutas tundides kuuldud õpetajate naljakaid ütlusi. Leht oli isemajandav: seda müüdi koolis, mõnes alevi poes ja asutuses, toimetus ostis ise nt paljunduspaberi, tahmakassetid jm vajaliku.

2021. aasta novembrikuus kuulutas Eesti Raudteeaasta Fond välja konkursi, kuhu oodati raudteeteemalisi loovtöid. 8. ja 9. klass koos õpetaja Elviira Aruksaarega otsustasid kokku panna inglisekeelse libaajalehe. Töö sai fondilt väärika preemia ning sellest kasvas välja igakuine võõrkeelsete ajalehtede sari (inglise, hispaania ja ukraina keeles). Peamiseks eesmärgiks oli õpilaste loovjuttude ja luuletuste talletamine. Tehnoloogia võimaldas juba kasutada ajalehe väljaandmiseks spetsiaalset kujundusprogrammi, mis oli ka õpilastele jõukohane ning soodustas meeskonnatööd.

2022. aasta maikuus nägi peale pikka pausi ilmavalgust eestikeelne ajaleht. Seekord soovisid noored sellele nimeks panna “Tamme Tee Lood”. Traditsiooni algatajad olid Karoliina Karotamm ja Kertu-Liisa Karpenko. Nemad on siiani ajalehe peatoimetajad ning sisu autorid, kuigi  kaastöid teeb ka ülejäänud koolipere. Ajalehes kajastatakse õpilastele olulisi teemasid ning esitletakse omaloomingut. Ajalehenumbrite paberversioonid on lugemiseks kättesaadavad kooli koridoride lugemisnurkades.

Lisainfo

Close Menu