tasemetööde ajad

TASEMETÖÖD

§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a. 

(3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

 

Mailis Reps