TASULISED TEENUSED

Ruumide rentimine

Vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga ning tingimusel, et peetakse kinni kooli kodukorrast ja teistest kehtivatest õigusaktidest, on kooli ruume ja vara võimalik kasutada ka muudeks tegevusteks peale õppe- ja huvitegevuse.

Kooli ruumide ja rajatiste kasutamise hinnakiri

Teenus
Hind
klassiruum keeleõppeks
3 eurot/tund
klassiruum autoõppeks
15 eurot/tund
arvutiklassi kasutamine
15 eurot/tund
aula kasutamine
10 eurot/tund
võimla kasutamine
10 eurot/tund
staadioni kasutamine
10 eurot/tund
  • Hindadele ei lisandu käibemaksu ega muid tasusid.
  • Erisoovide korral, nt laagrite vms sündmuste korraldamiseks, palume võtta eraldi ühendust.
  • Märjamaa Gümnaasiumi õpilastel on õigus kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid õppekava välisteks tegevusteks tasuta. Alus: kooli kodukord, p. 1.16.
  • Kooli tasuliste teenuste hinnakirja aluseks on Märjamaa Vallavalitsuse 30.09.2015 välja antud üldkorraldus nr 10., ja 8.02.2017 üldkorraldus nr 3.

Broneerimine ja lisainfo

Close Menu