TULE MEIE MEESKONDA!

Märjamaa vald oli kuni 2017. aasta haldusreformini Eesti geograafiliselt kõige suurem vald. Meie vallas on ühe alevi ja 112 küla peale kokku 7 lasteaeda, üks huvikool ja 5 kooli, sealhulgas üks ja ainus – Märjamaa Gümnaasium. Meie koolis õpib üle 580 lapse ja töötab üle 80 inimese, töötame ühes vahetuses. Keskkonnateadlikule ja kaasaaegsele õpikäsitlusele suunatud haridusasutuse maja on ehitatud erinevatel ajastutel. Kõige uuem juurdeehitus on spordihoone, mis avati 2020. aasta septembris, kus on Raplamaa suurim ja moodsaim jõusaal, aeroobika- ja maadlussaal, pallisaal, ööbimiskohad jpm. Koolil on suur ja avar söökla, võimalusterohke aed ja staadion. 2021. aasta sügiseks saavad koolimaja koridorid uueks nii sisuliselt kui visuaalselt. Koolimajaga samas hoovis on noortekeskus, valla raamatukogu, rulapark, multifunktsionaalne spordiväljak, väikelaste mänguväljak, spordihoone. Kohe vahetus naabruses on moodsa kinosaaliga rahvamaja. Ka ujula pole kaugel. Alevis on kaks valla ja üks eralasteaed, iga päev avatud kauplused ning mitmed teenindusasutused. Märjamaa on umbes kolmveerandtunnise autosõidu kaugusel suurematest linnadest ja seni veel suhteliselt madalate kinnisvarahindadega turvaline elukeskkond.

Tule meie kooli õpetajaks

Ootame Sind kandideerima

 • gümnaasiumi matemaatikaõpetajaks (täiskoormus);
 • algklasside klassiõpetajaks (täiskoormus).
 

Kandidaadilt ootame, eeldame ja kandideerimisel hindame

 • siirast soovi ja huvi töötada koolis, kus hinnatakse muutuva õpikäsitluse põhimõtteid ja mis liigub nende rakendamise suunas;
 • soovi jagada uuendusmeelse haridusasutuse väärtuseid ja põhimõtteid;
 • erialaseid teadmisi, oskuseid ja kvalifikatsioonile vastavat haridust*;
 • oskust kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja soovi nende kasutamist õppida;
 • ausust, korrektsust, täpsust ja kohusetundlikkust;
 • tahtmist end pidevalt täiendada, õppida, kogemusi omandada ja areneda koos kooliperega;
 • initsiatiivikust märgata lahendamist vajavaid probleeme ja teotahet nendega tegeleda;
 • sõbralikkust ja väga head suhtlemisoskust;
 • orienteeritust meeskonnatööle.
 
Kvalifikatsiooninõuded*
 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse
 
Sind ootavad ees
 • mitmekülgne ja huvitav töö;
 • võimalused kujundada ise enda valdkonna või õppeaine õpetamise keskkond;
 • arengule innustav koolimaja, -hoov ja koolipere;
 • koolielu toetav koolipidaja ja kogukond;
 • tervise edendamise võimalused Raplamaa moodsaimas spordihoones, ujulas ja terviseradadel.
 
Tule ja anna endale võimalus panustada laste ja noorte arengusse uuenenud koolimajas kaasaegsel moel!
 

Kandideerimiseks

Kandideerimiseks saada palun e-postiaadressile gumnaasium@marjamaa.ee hiljemalt 28. juuliks 2021
või matemaatikaõpetajaks kandideerides hiljemalt 6. augustiks 2021 

 • oma senise tööalase karjääri kokkuvõte (CV);
 • haridust ja kandideeritavale ametikohale vastavat kvalifikatsiooni tõestavad dokumendid* või avalikult ligipääsetavad viited neile;
 • Sinu nägemus kaasaegsest koolist ning põhjused, mis motiveerisid Sind kandideerima (motivatsioonikiri või videotutvustus);
 • muu info või viited, mida pead oluliseks lisada.
* Soovitame kõikidele nõuetele vastava kvalifikatsiooni puudumisel ikkagi kandideerida.

Kui on küsimusi

Kui soovid saada lisainfot või Sul on küsimusi, pöördu palun julgesti:

Close Menu