KOOL KUTSUB: TULE MEIE MEESKONDA!

Foto: Illimar Toomet

Märjamaa on hea rahulik elukeskkond koos kõige vajalikuga: kooliga samas majas on 2020. aastal avatud Raplamaa moodsaim spordihoone avara jõusaali, aeroobika- ja pallisaali ning ööbimiskohtadega; kooli hoovis on uus raamatukogu, laste mänguväljak, spordiväljak, rulapark, noortekeskus, 2022. aastal avatud uus staadion. Kohe üle tee on rahvamaja korraliku kinoga, kiviviske kaugusel on ujula. Märjamaa alevis on iga päev avatud toidupoed, mitu lasteaeda. Suurematest linnadest poole- kuni tunniajase sõidu kaugusel oleva Märjamaa bussijaam on üsna vahetult kooli kõrval.

2023. aasta alguses jaanuaris õpib Märjamaa Gümnaasiumis 626 last, sh 26 last Ukrainast ja töötab 87 inimest. Töötame ühes vahetuses. Keskkonnateadlikule ja kaasaaegsele õpikäsitlusele suunatud haridusasutuse hoones on kaasaegsed tehnilised lahendused: kvaliteetne wifi, kaardiga läbipääsusüsteem, automaatsed valgustid. Kõikides klassides on soe vesi. Koolil on suur ja avar söökla (tunnustatud Raplamaa parima koolitoidu tiitliga) ning võimalusterohke aed. Igapäevatöös kasutame kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi.

Märjamaa on seni veel suhteliselt madalate kinnisvarahindadega hea ja turvaline elukeskkond. Tule sea end koos oma perega meil sisse või hakka käima kaugemalt – valla piires toimib hästi tasuta koolibuss ja koolis ootab Sind stabiilne ja  samas väljakutseterohke töökoht.

Tule meile klassiõpetajaks!

Klassiõpetaja on pea kõikide ainete õpetaja 1.-4. klassi õpilastele (v.a. muusika ja kehaline kasvatus või vastavalt õpetaja võimetele ja soovidele). Lisaks õpetaja rollile on ta suhete looja ja hoidja õpilaste ning lapsevanematega; hariduse väärtustaja; õpilaste isiksuslike omaduste märkaja ja arendaja ning kaasinimestesse lugupidava suhtumise kasvataja.

Meile tööle tulevalt uuelt meeskonnakaaslaselt ootame/eeldame

 • siirast soovi ja huvi töötada koolis, kus hinnatakse muutuva õpikäsitluse põhimõtteid ja mis liigub nende rakendamise suunas;
 • soovi jagada uuendusmeelse haridusasutuse väärtuseid ja põhimõtteid;
 • erialaseid teadmisi, oskuseid ja kvalifikatsioonile vastavat haridust*;
 • oskust kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja soovi nende kasutamist õppida;
 • ausust, korrektsust, täpsust ja kohusetundlikkust;
 • tahtmist end pidevalt täiendada, õppida, kogemusi omandada ja areneda koos kooliperega;
 • initsiatiivikust märgata lahendamist vajavaid probleeme ja teotahet nendega tegeleda;
 • sõbralikkust ja väga head suhtlemisoskust;
 • orienteeritust meeskonnatööle.

Kvalifikatsiooninõuded*

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse. Eelnimetatud nõuete puudumisel saame vormistada töölepingu kuni üheks aastaks eeldusel, et õpetaja kandidaadil on vähemalt keskharidus ning piisav kvalifikatsioon ja pedagoogiline kompetentsus, et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ja õpitulemuste saavutamine.

Uut kolleegi ootavad ees

 • mitmekülgne ja huvitav töö;
 • võimalused kujundada ise enda valdkonna või õppeaine õpetamise keskkond;
 • arengule innustav koolimaja, -hoov ja koolipere;
 • koolielu toetav koolipidaja ja kogukond;
 • pikk puhkus suvel;
 • tervise edendamise võimalused Raplamaa moodsaimas spordihoones, ujulas ja terviseradadel.

Tule ja anna endale võimalus panustada laste ja noorte arengusse uuenenud koolimajas kaasaegsel moel!

Kandideerimiseks

Meie kooli tööle kandideerimiseks saada palun sooviavaldus e-postiaadressile gumnaasium@marjamaa.edu.ee.

Kirja juurde lisa palun

 • oma senise tööalase karjääri kokkuvõte (CV);
 • haridust ja kandideeritavale ametikohale vastavat kvalifikatsiooni tõestavad dokumendid* või avalikult ligipääsetavad viited neile;
 • Sinu nägemus kaasaegsest koolist ning põhjused, mis motiveerisid Sind kandideerima (motivatsioonikiri või videotutvustus);
 • muu info või viited, mida pead oluliseks lisada.
* Kõige olulisem on soov töötada koolis, õpilastega ja meeskonnas. Palume Sul endast teada anda ka juhul, kui Sul kõikidele nõuetele vastavat kvalifikatsiooni ei ole. Haridusvaldkonna kvalifikatsiooninõuetest saad lähemalt lugeda Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusest nr 30 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 74.

Kui on küsimusi

Kui soovid saada lisainfot või Sul on küsimusi, pöördu palun julgesti:

Close Menu