TULE MEIE MEESKONDA!

Märjamaa vald oli kuni 2017. aasta haldusreformini Eesti geograafiliselt kõige suurem vald. Meie vallas on ühe alevi ja 112 küla peale kokku 7 lasteaeda, üks huvikool ja 5 kooli, sealhulgas üks ja ainus – Märjamaa Gümnaasium. Meie koolis õpib 599 last ja töötab 83 inimest, töötame ühes vahetuses. Keskkonnateadlikule ja kaasaaegsele õpikäsitlusele suunatud haridusasutuse maja on ehitatud erinevatel ajastutel. Kõige uuem juurdeehitus on spordihoone, mis avati 2020. aasta septembris, kus on Raplamaa suurim ja moodsaim jõusaal, aeroobika- ja maadlussaal, pallisaal, ööbimiskohad jpm. Spordihoonet haldab sihtasutus Märjamaa Valla Spordikeskus. 2021. aastal renoveerisime koolimaja koridorid ja tehnolsüsteemid: kõikide klasside kraanidest voolab soe vesi, koridoride valgustid töötavad liikumisanduritega ning uksed avanevad kaardiga. Koolil on suur ja avar söökla, võimalusterohke aed ja peatselt renoveerimisele minev staadion. Koolimajaga samas hoovis on noortekeskus, valla raamatukogu, rulapark, multifunktsionaalne spordiväljak, väikelaste mänguväljak, spordihoone. Kohe vahetus naabruses on moodsa kinosaaliga rahvamaja. Ka ujula pole kaugel. Alevis on kaks valla ja üks eralasteaed, iga päev avatud kauplused ning mitmed teenindusasutused. Märjamaa on umbes kolmveerandtunnise autosõidu kaugusel suurematest linnadest ja seni veel suhteliselt madalate kinnisvarahindadega turvaline elukeskkond.

 

 

Praegu ei ole aktiivseid tööpakkumisi, aga..

…kui tunned, et tahad töötada koolis õpetaja, huviringi või mõne huvitava valikaine juhendajana, anna palun endast meile teada!


Meile tööle tulevalt uuelt meeskonnakaaslaselt ootame/eeldame

 • siirast soovi ja huvi töötada koolis, kus hinnatakse muutuva õpikäsitluse põhimõtteid ja mis liigub nende rakendamise suunas;
 • soovi jagada uuendusmeelse haridusasutuse väärtuseid ja põhimõtteid;
 • erialaseid teadmisi, oskuseid ja kvalifikatsioonile vastavat haridust*;
 • oskust kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja soovi nende kasutamist õppida;
 • ausust, korrektsust, täpsust ja kohusetundlikkust;
 • tahtmist end pidevalt täiendada, õppida, kogemusi omandada ja areneda koos kooliperega;
 • initsiatiivikust märgata lahendamist vajavaid probleeme ja teotahet nendega tegeleda;
 • sõbralikkust ja väga head suhtlemisoskust;
 • orienteeritust meeskonnatööle.
 
Kvalifikatsiooninõuded*
 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.
 • Eelnimetatud nõuete puudumisel saame vormistada töölepingu kuni üheks aastaks eeldusel, et õpetaja kandidaadil on vähemalt keskharidus ning piisav kvalifikatsioon ja pedagoogiline kompetentsus, et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ja õpitulemuste saavutamine.
 
Uut kolleegi ootavad ees
 • mitmekülgne ja huvitav töö;
 • võimalused kujundada ise enda valdkonna või õppeaine õpetamise keskkond;
 • arengule innustav koolimaja, -hoov ja koolipere;
 • koolielu toetav koolipidaja ja kogukond;
 • tervise edendamise võimalused Raplamaa moodsaimas spordihoones, ujulas ja terviseradadel.
 

Tule ja anna endale võimalus panustada laste ja noorte arengusse uuenenud koolimajas kaasaegsel moel!

 

Kandideerimiseks

Kandideerimiseks saada palun sooviavaldus e-postiaadressile gumnaasium@marjamaa.ee.

Kirja juurde lisa palun

 • oma senise tööalase karjääri kokkuvõte (CV);
 • haridust ja kandideeritavale ametikohale vastavat kvalifikatsiooni tõestavad dokumendid* või avalikult ligipääsetavad viited neile;
 • Sinu nägemus kaasaegsest koolist ning põhjused, mis motiveerisid Sind kandideerima (motivatsioonikiri või videotutvustus);
 • muu info või viited, mida pead oluliseks lisada.
* Kõige olulisem on soov töötada koolis, õpilastega ja meeskonnas. Palume Sul endast teada anda ka juhul, kui Sul kõikidele nõuetele vastavat kvalifikatsiooni ei ole. Kvalifikatsiooninõuetest saad lähemalt lugeda Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusest nr 30 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 74.

Kui on küsimusi

Kui soovid saada lisainfot või Sul on küsimusi, pöördu palun julgesti:

Close Menu