TULE MEIE MEESKONDA!


Märjamaa vald oli kuni 2017. aasta haldusreformini Eesti geograafiliselt kõige suurem vald. Meie vallas on ühe alevi ja 112 küla peale kokku 7 lasteaeda, üks huvikool ja 5 kooli, sealhulgas üks ja ainus – Märjamaa Gümnaasium. Meie koolis õpib ligi 600 last ja töötab üle 80 inimese, töötame ühes vahetuses. Keskkonnateadlikule ja kaasaaegsele õpikäsitlusele suunatud haridusasutusega sama katuse all on 2020. aastal avatud Raplamaa suurim ja moodsaim spordihoone jõusaali, aeroobika- ja maadlussaali, pallisaali ja ööbimisvõimalustega. Spordihoone kõrval on staadion. Märjamaa Gümnaasiumil on suur ja avar söökla, kus pakutakse tunnnustatud koolitoitu. 2021. aasta sügisel said koolimaja koridorid uueks nii sisuliselt kui visuaalselt. Kooliga samas hoovis on noortekeskus, valla raamatukogu, rulapark, multifunktsionaalne spordiväljak, väikelaste mänguväljak. Kohe vahetus naabruses on moodsa kinosaaliga rahvamaja. Ka ujula pole kaugel. Alevis on kaks valla ja üks eralasteaed, iga päev avatud kauplused ning mitmed teenindusasutused. Märjamaa on umbes kolmveerandtunnise autosõidu kaugusel suurematest linnadest ja seni veel suhteliselt madalate kinnisvarahindadega turvaline elukeskkond.


 

Tule meie kooli majandusjuhatajaks!

Majandusjuhataja peamisteks tööülesanneteks on

 • koolimaja ja kooli territooriumi igapäevase korrasoleku tagamine;
 • koristus- ja remondimeeskonna töö korraldamine;
 • õppe- jm kooli toimimiseks vajaliku inventari ja vahendite hankimine, paigaldamise, hooldamise ja vajadusel realiseerimise või utiliseerimise korraldamine;
 • kooli territooriumil turvalisuse tagamise koordineerimine, sh. evakuatsiooni jt vajalike õppuste korraldamine;
 • koolimaja jt kooliga seotud rajatiste hooldamise, haldamise, ehituse ja renoveerimisega seotud küsimuste lahendamine.

Majandusjuhataja on kooli juhtkonna liige, kellel on oma haldusmeeskond.

Kandidaadilt ootame, eeldame ja kandideerimisel hindame*

 • siirast soovi ja huvi töötada muutuvas keskkonnas, kus on mitmeid rutiinseid tegevusi, kuid samas igapäevaselt kiiret lahendamist vajavaid väljakutseid;
 • eelnimetatud ülesannete täitmiseks vajalikke erialaseid teadmisi, oskuseid ja haridust;
 • oskust kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid;
 • ausust, korrektsust, täpsust ja kohusetundlikkust;
 • tahtmist end pidevalt täiendada, kogemusi omandada ja areneda koos kooliperega;
 • initsiatiivikust märgata lahendamist vajavaid probleeme ja teotahet need lahendada;
 • sõbralikkust ja väga head suhtlemisoskust;
 • meeskonnatöö planeerimise, juhtimise ja koostöö oskust;
 • B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu;
 • soovi jagada uuendusmeelse haridusasutuse väärtuseid ja põhimõtteid;
 • võimekust teostada tööülesandeid väljaspool tavapärast tööaega;
 • orienteeritust meeskonnatööle.
 
Kasuks tulevad
 • oskus mõelda suurelt ja tegutseda kiiresti;
 • varasem töökogemus majandus- või haldusjuhina;
 • kõrgharidus või selle omandamine.
 
Sind ootavad ees
 • mitmekülgne ja huvitav töö;
 • võimalused kujundada ise enda valdkonna töökorraldus;
 • arengule suunatud kool ja koolipere;
 • koolielu toetav koolipidaja ja kogukond;
 • tervise edendamise võimalused Raplamaa moodsaimas spordihoones, ujulas ja terviseradadel.
 
Tule ja anna endale võimalus panustada laste ja noorte arengusse uuenenud koolimajas kaasaegsel moel!
 

Kandideerimiseks

Kandideerimiseks saada palun e-postiaadressile gumnaasium@marjamaa.ee hiljemalt 27. septembriks 2021

 • oma senise tööalase karjääri kokkuvõte (CV);
 • haridust tõestavad dokumendid* või avalikult ligipääsetavad viited neile;
 • põhjused, mis motiveerisid Sind kandideerima (motivatsioonikiri või videotutvustus);
 • muu info või viited, mida pead oluliseks lisada.
* Soovitame kandideerida ka juhul, kui Sa ei vasta kõikidele esitatud nõuetele.

Kui on küsimusi

Kui soovid saada lisainfot või Sul on küsimusi, pöördu palun julgesti:

Close Menu