ÜLDANDMED

Meie kool arvudes

Üldandmed seisuga 30.09.20

Õpilaste arv kokku – 584
Õpetajate arv kokku – 58
Klassikomplektide arv kokku – 28
I kooliaste – 1.-3. klass – 8
II kooliaste – 4.-6. klass – 9
III kooliaste – 7.-9. klass – 8
gümnaasium – 10.-12. klass – 3

Close Menu