ÜLDANDMED

Üldandmed seisuga 30.09.20
Õpilaste arv kokku – 584
Õpetajate arv kokku – 58
Klassikomplektide arv kokku – 32
I kooliaste – 1.-3. klass – 9
II kooliaste – 4.-6. klass – 11
III kooliaste – 7.-9. klass – 9
gümnaasium – 10.-12. klass – 3

Close Menu