ÜLDANDMED

Üldandmed seisuga 10.09.2019
Õpilaste arv kokku – 561
Õpetajate arv kokku – 58
Klassikomplektide arv kokku – 27
I kooliaste – 1.-3. klass – 8
II kooliaste – 4.-6. klass – 9
III kooliaste – 7.-9. klass – 7
gümnaasium – 10.-12. klass – 3

Close Menu