TERE TULEMAST MÄRJAMAA GÜMNAASIUMISSE!

Sisseastumise info

KÕIGE OLULISEM

 • 2022/2023. õppeaastal õppima asumiseks tuleb esitada taotlus siinsamas kodulehel hiljemalt 5. juuniks 2022.
 • Lisadokumente võtame vastu kuni 19. juunini 2021
 • Kui olete meie kooli põhikooli lõpetaja, ei ole gümnaasiumisse astumisel vaja muud, kui taotlus siin kodulehelKui tulete meile õppima mõnest teisest koolist, palume lisada taotlusele siin lehel loetletud dokumendid.
 • Taotlusvorm on sama astumiseks I klassi, gümnaasiumisse või ükskõik millisesse klassi.
 • Taotlusvormi saate täita arvutis või telefonis. Täidetud taotlusvormi saadame Teile digiallkirjastamiseks koos edasiste juhistega.
 • Digitaalse allkirjastamise või veebilehel taotluse esitamise võimaluse puudumisel võtke palun enne kooli vastuvõtmise perioodi lõppu ühendust kooli kantseleiga telefonil 4898860.

Info ja viited I klassi astujale

Alates 2022. aastast ei ole vaja esitada väljavõtet lapse tervisekaardist. I klassi astumisel tuleb enne kooli teostada perearsti juures tervisekontroll, mille tulemused kajastuvad patsiendiportaalis ning on nähtavad meie kooliõele.

I klassi astujad saavad traditsiooniliselt kingituseks kooli vesti. Vesti mõõtusid küsime eraldi. Lastevanemate koosoleku toimumise aja teavitame kõikidele taotluse esitajatele e-posti teel ning kooli kodulehel.

Gümnaasiumisse astujale olulised viited

 

SISSEASTUMINE ON LIHTNE

 1. Täitke taotlus siin.
 2. Oodake ära e-kiri koolipoolse kinnituse ja edasiste juhistega.
 3. Saatke vajalikud lisadokumendid.
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri (foto või skanneering dokumendist);
 2. sisseastuja digitaalne dokumendifoto, vaata nõuded fotole;
 3. koolivalmiduskaart, selle olemasolul;
 4. lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri (foto või skanneering dokumendist);
 2. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist, selle olemasolul;
 3. varasemate õpingute lõpu- või klassitunnistus koos hinnetelehega;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 5. õppeaasta keskel taotlust esitades käesoleva õppeaasta hinneteleht;
 6. sisseastuja hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või olulise info.
 7. välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.

Lisainfo

Sisseastumist puudutavatele küsimustele vastavad meeleldi:

Kooli töötajate kontaktid

 

Close Menu