VEPA

VEPA - käitumisoskuste mäng

Alates 2021/22. õppeaastast rakendatakse Märjamaa Gümnaasiumis VEPA Käitumisoksuste Mängu metoodikat, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule.  Meie rakendame VEPA metoodikat algklassides.

Mis on VEPA

Heade käitumisoskuste mäng VEPA on tõenduspõhine metoodika sai alguse Ameerika Ühendriikidest – Good Behavior Game. VEPA mõju lapse arengule ja käekäigule ja heaolule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates 2014/2015. õppeaastast, koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui 120 koolist üle Eesti.

VEPA metoodika eripära väljendub mänguliste võtete abil lastele eneseregulatsiooni õpetamises. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas.

Aastatel 2016-2018 Eestis läbiviidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis. Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi noremteaduri Karin Streimanni esinemisest.

VEPA-l on pikaaegne mõju

VEPA metoodika omandamiseks läbivad õpetajad kolmepäevase koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.  Kui õpetajal on VEPA metoodika käes, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda.

Laste ja vanemate tagasiside

Lapsevanemad on andnud teada, et VEPA meeldib neile. Lastele meeldivad kõige rohkem VEPA elemendid “Memme vigurid” ja “Taimer”. Oleme märganud, et õhkkond klassis on VEPA põhimõtete kasutuselevõtmisel muutunud rahulikumaks ja töisemaks.

VEPA rakendamine meie koolis

Meie kooli jaoks on väga oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju. Meie koolist on VEPA metoodika lühikoolituse läbinud õpetajad Marju Plamus, Tiina Unga, Piia Sepp ja Kaire Hindremäe. Tutvustava lühikoolituse on läbinud ka koolijuht, õppealajuhaja ja HEVKO.

Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu.

Lisainfo

Close Menu