Eriolukord ja distantsõppe korraldus Märjamaa Gümnaasiumis

Head õpilased ja lapsevanemad

Paistab, et oleme eriolukorra lõpusirgel. Sellele vaatamata jätkame järgnevatel nädalatel oma igapäevast tööd juba harjumuseks saanud viisil – enamasti distantsilt. Olete kõik olnud väga tublid – aitäh teile koostöö ja ühise pingutamise eest!

Üldised kokkulepped järgmiste nädalate töökorralduse kohta meie koolis

 • Alates 18. maist on koolimaja avatud kõikidel päevadel kell 9.00-13.00. Avatud on üks peauks (kollaste sammaste vaheline), teistel ustel on vastavad suunavad kirjad/viidad.
 • Muudel kellaaegadel kontakttunni läbiviimisest annab õpetaja õpilasele täiendavalt teada.
 • Õppetöö toimub reeglina distantsõppel, kontakttunnid koolimajas lepivad õpetajad kõikide asjaosaliste õpilastega omavahel kokku.
 • Kooli kantselei on avatud eelnimetatud kellaaegadel. Sekretär, arendus- ja noorsootööjuht ning direktor on neil aegadel enamasti kohal.
 • Õppetöö korralduse reeglid on avaldatud kooli kodulehel.

Ohutusnõuded kontakttundide läbiviimiseks ja õpilastega kohtumiseks

 • Kooli ruumides ja territooriumil viibitakse nii vähe kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik.
 • Koolis olevale õpilasele ja õpetajale jagatakse õppepäeva kohta 2 kaitsemaski. Maski kandmine ei ole kohustuslik.
 • Õpperühmas või klassiruumis võib lisaks õpetajale või muule koolitöötajale korraga olla kuni 10 õpilast. Koolimajas viibijad on eelnevalt õpetaja poolt registreeritud vastavasse tabelisse.
 • Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, järgides kahemeetrist distantsi.
 • Õpilaste liikumine ruumis ja kooli territooriumil korraldatakse võimalikult hajutatult.
 • Kooli tegevustes tuleb jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike ning püsiks muutumatuna.
 • Õpilased tohivad kontakttundides kasutada ainult isiklikke õppevahendeid.

 Õpikute tagastamine algab alates 1. juunist

Õpikute ja raamatute tagastamine toimub kontaktivabalt. Õpilased toovad õpikud koolimajja pakendatult kile- või paberkotti. Iga õpiku sees peab olema õpilase nimi. Õpikute vahele ei tohi jätta vanu töid ja muid pabereid. Vajadusel puhastada ja kustutada igasugused märkused.

1.-9. klass viib õpikukoti oma koduklassi.

10.-12. klass tagastab õpikukoti raamatukogu ukse taha laua peale.

Kogu õppetöö alast infot jagame eKoolis. Uut infot distantsõppe korraldamise ja koolieluga seonduva kohta lisame siia, kooli kodulehele ja Facebooki lehele. Palume kannatlikkust ja mõistvat suhtumist. Küsige julgesti lisainfot oma klassijuhatajalt, aineõpetajalt või juhtkonnalt, kui midagi vajab selgitamist, kontaktid leiate siit.

Kalle Uusmaa
direktor


Toitlustamine

Eriolukorra ajal toetasime meie õpilasi toidupakkidega, jagades koostöös kooli pidaja, Märjamaa Vallavalitsusega, kõikidele soovi avaldanud meie kooli õpilaste peredele kolmel korral ühtekokku 643 toidupakki.

Alates 1. juunist kuni õppeaasta lõpuni on koolimaja õppetööks külastavatel õpilastel võimalik saada tasuta sooja toitu kooli sööklast.


Õppekorralduse teated

 • Kooli õppenõukogu hindas õpilasuurimuse või praktilise töö ning koolieksami sooritamise vajalikkust ja võimalikkust. Vastavalt õppenõukogu 13.05.2020 otsusele ei ole uurimustöö ega koolieksami sooritamine käesoleval õppeaastal Märjamaa Gümnaasiumis kooli lõpetamise tingimuseks.
 • Gümnaasiumi lõpetajad sooritavad riigieksamid: eesti keeles 29. mail ja matemaatikas 5. juunil. Nendel päevadel on koolimaja kõikidele teistele suletud.
V-XII klasside õppetöö korraldus

Veebikoolitused, mida eriolukorras soovitame


Juhendid õpilastele ja lapsevanematele


1. klassi astuja koolivesti suuruse teatamine

Hea sügisel kooliteed alustava lapse vanem!

Teie laps on 2020. aasta sügisel alustamas oma kooliteed Märjamaa Gümnaasiumis. Märjamaa Gümnaasiumil on kena traditsioon kinkida esimesse klassi astujale koolivest.

Koolivesti suurusest anna teada siin. Vesti suurusest on võimalik teada anda kuni 12. juunini 2020.

Märjamaa Gümnaasium astus järgmise digisammu

Märjamaa Gümnaasium astus järgmise info- ja tehnoloogiaajastu sammu, mis avardab oluliselt digikooli võimalusi ka meie õpilastele.

Riigis kehtiv eriolukord innustas meid võtma kiirendatud korras ette järgmise sammu kaasaegse koolikeskkonna poole. Alates mai algusest on Märjamaa Gümnaasiumis tänapäevastele õpilastele ja õpetajatele mõeldes kasutusel üleilmselt tuntud Google GSuite Education lahendus. 

Avatud on vastuvõtt

Head 2020. aasta sügisel kooliteed alustavate laste vanemad, põhikooli lõpetajad ja kõik teised kooliealised

Uuenduste teel olev Märjamaa Gümnaasium kutsub kõiki 1. oktoobriks 2020.a. 7-aastaseks saanud lapsi meie kooli I klassi. Kõik põhikoolide lõpetajad on oodatud meile gümnaasiumisse.

 • Vastuvõtu info ja taotluse vorm
 • Taotluste ja dokumentide esitamine on avatud: I klassi astujatele kuni 12. juunini 2020, X jt. klassidesse astujatele kuni 18. juunini 2020.

I klassi astujad saavad kingituseks kooli vesti, jagame nende kohta peagi lisainfot. I klassi vanemate koosoleku toimumise aja teavitame kõikidele taotluse esitajatele e-posti teel ning kooli kodulehel.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda algklasside õppealajuhataja Lia Puhmi, V-XII klasside õppealajuhataja Marju Retsja või kooli direktor Kalle Uusmaa poole. Kontaktid leiate siit.

Tere tulemast looma oma enda haridustee Märjamaa Gümnaasiumis!


Märjamaa Gümnaasiumi õpetajad osalevad Digikiirendi programmis

26. veebruaril alustas HITSA Digikiirendi programmis uus grupp koolimeeskondi, kelle hulka kuuluvad ka Märjamaa Gümnaasiumi õpetajad. Programmi eesmärgiks on meeskonna digioskuste parandamine ja nende rakendamine õppetöös.


KIIDAME õpilasi ja õpetajaid!

3. märtsil toimus Tallinna Pääsküla koolis Eesti Pranglimise MV 2020, milles Sirgujate vanusegrupis saavutas III koha Stefan Schu, millega ühtlasi tagas ka pääsu rahvusvahelisse finaali! Kiidusõnad Stefanile ja õpetaja Eve Burmeistrile!

Rapla maakonna koolinoorte TV10 olümpiastardi II etapi võistlused toimusid kolmapäeval 15. jaanuaril Kohila Spordikompleksis. Märjamaa Gümnaasiumi õpilane Henri Suislep (6.b klass) saavutas vanemate poiste arvestuses kaugushüppes tulemusega 4.83m tubli II koha. Palju õnne!


Liinil M4 on alates 07.01.2020 uus graafik

Alates 7. jaanuarist 2020 on liini M4 (Valgu suund) sõiduaegades uus graafik:

07.05 Lemmiku
07.10 Haimre
07.15 Kasti
07.17 Jaaniveski
07.19 Kinnita
07.20 Vanamõisa
07.25 Valgu kool
07.30 Paisumaa


4.detsembril 2019 toimusid Kohila Spordikompleksis Rapla maakonna koolinoorte sisekergejõustiku jõuluvõistlused.

Märjamaa Gümnaasiumi õpilased esinesid tublilt ning saavutasid järgmised kohad:
Rainer Metsniit (9a) B-klassi poiste arvestuses
II koht 60m jooksus ajaga 7,6 sek
I koht kõrgushüppes tulemusega 1.60 m
I koht teivashüppes tulemusega 2.70 m
I koht hoota kolmikhüppes 8.04 m


Head õpilased, lapsevanemad ja koolipere!

Märjamaa Gümnaasiumi igapäevane koolitoidu pakkuja Baltic Restaurants Estonia – Daily koolisöökla soovib pakkuda igapäevaselt maitsvat ja tervislikku lõunat ning olla kooliperele aktiivne ja kindel koostööpartner.
Selleks, et hinnata koolitoitlustaja igapäevast tööd ja ootustele vastavust, viib Baltic Restaurants Estonia läbi igal aastal koolitoiduga rahulolu uuringut. Nii ka sel aastal.


Võistlused toimusid kolmapäeval 20. novembril Raplas Sadolini Spordihoones. Märjamaa Gümnaasiumi võistkond saavutas nelja võistkonna osavõtul tubli II koha. Võistkonda kuulusid järgmised poisid: Andres Petjärv (11kl.), Kairo Raidmets (11kl.), Marten Pohla (11kl.), Gen Raid (12kl.), Markus Udusalu (12kl.), Jürgen Andesalu (12kl.) ja Rando Jaago (12kl.). Juhendajana oli poistega kaasas õp. Indrek Drell.


13. novembril 2019 toimusid Paide Spordikeskuses Eesti Koolispordi Liidu 3×3 korvpalli rahvaliiga võistlused.
Märjamaa Gümnaasiumi 10.-12 .klasside poiste võistkond saavutas gümnaasiumide arvestuses uhke
I koha!

Võistkonnas mängisid: Kairo Raidmets (11 kl), Andres Petjärv (11 kl), Rando Jaago (12 kl) ning Jürgen Andesalu (12 kl.). Poisse oli kohapeal juhendamas õp Indrek Drell.

Palju õnne võitjatele! 🏀🏆🥇


2.-3. novembrini 2019 toimus Tallinna Inglise Kolledžis Vabariigi Presidendi väitlusturniir 2019. Kersti Kaljulaid: “Tänases maailmas on argumenteerimise ja eneseväljenduse oskus üks olulisemaid. Seda nii ühiskondlikes aruteludes, töiste koosolekulaudade taga kui ka kaasaegses koolis.”


KüberPähkel on Kaitseministeeriumi poolt ellu kutsutud ja Tallinna Tehnikaülikooli(TelTech) Küberkriminalistika ja -julgeoleku keskuse läbiviidav uuring ja testimine põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilastele. Iga aasta oktoobris ootame 4.-9, klasside õpilasi osalema uuringus ja 7.-12. klasside ja kutsekoolide õpilasi osalema testimises (koolivoorus).


Rapla maakonna koolinoorte meistrivõistlused jalgpallis toimusid kolmapäeval, 25. septembril, Kaerepere kunstmuruväljakul.

Märjamaa Gümnaasiumi võistkonnad saavutasid järgmised kohad:

6.-9. klasside poiste arvestuses saavutas Märjamaa Gümnaasiumi võistkond I koha ning pääsesid seega vabariiklikku finaali. 


2019/2020. õppeaastast on Märjamaa Gümnaasiumis kasutusel paralleelselt kolm õpilaspiletit: Eesti õpilaspilet, rahvusvaheline ISIC õpilaspilet ning rahvusvaheline ISIC õpilaspilet pangakaardina. Eesti õpilaspiletit ja rahvusvahelist ISIC õpilaspiletit saab taotleda lapsevanem www.minukool.ee leheküljelt ning alates 14. eluaastast saab seda teha ka õpilane ise, sisenedes süsteemi oma ID-kaardi või internetipanga abil. Rahvusvahelist ISIC õpilaspiletit pangakaardina saab taotleda SEB pangast. 


Close Menu