KONTAKTID

Märjamaa Gümnaasium

Aadress: Tamme Tee 1, Märjamaa, 78304, Raplamaa
Telefon: 489 8860
E-post: gumnaasium@marjamaa.ee
Registrikood: 75022812
Üldhariduskooli tegevusluba: 1054HM
Kooli pidaja: Märjamaa Vallavalitsus

Andmekaitsespetsialist: Evi Rooda, tel. 5305 6895, e-post: andmekaitse@marjamaa.ee

Haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium:
aadress: Munga 18, Tartu 50088, tel. 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Arveldamine
Koolile arve väljastamisel palume märkida arve saaja: Märjamaa Vallavalitsus (reg. nr. 77000447), kauba või teenuse saaja: Märjamaa Gümnaasium. Palume kindlasti lisada ka kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis ja/või projekti nimetus. Alates 1.07.2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus või selle allasutus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.

 
 
 
 
Anu Seppel
sekretär
+372 489 8860
 
 
 
 
 
 
 
Gaili Ilisson
HEVKO (hariduslike erivajaduste valdkonna koordineerija)
+372 565 9029
Kalle Uusmaa
direktor
+372 502 1059
Krisli Palm
huvijuht
+372 5620 0889
Kristine Niit
õppealajuhataja (5.-12. kl)
+372 518 5261
Lepo Arro
haridustehnoloog
+372 5665 7773
Lia Puhm
matemaatika, õppealajuhataja (1.-4. kl)
+372 501 5940
Riho Rüüson
majandusjuhataja
+372 5305 2867
 
 
klassijuhataja 2021/2022
 
Aleksandra Laane
matemaatika
9. C
Anne Heinaru
käsitöö
 
Asta Teetlok
põhikooli füüsika
 
Ave Sinikas
algõpetus, inglise keel, klassijuhataja, ringijuht
2. C
Darja Lehtsalu
klassijuhataja, ringijuht, vene keel
11.
Elviira Aruksaar
inglise keel
 
Ene Kurst
algõpetus, klassijuhataja
4. C
Eve Burmeister
algõpetus, klassijuhataja, kunst
5. A
Gaili Ilisson
väikeklass, HEVKO (hariduslike erivajaduste valdkonna koordineerija)
5. V
Gerli Kiis
väikeklassi klassiõpetaja
1. V
Gerri Saaremets
matemaatika
 
Helina Lehtsaar
matemaatika
 
Igal Serglov
ajalugu, ühiskonnaõpetus
 
Ille Orgusaar
bioloogia, geograafia, klassijuhataja, loodusõpetus
8. A
Illimar Toomet
soome keel
 
Indrek Drell
kehaline kasvatus, klassijuhataja
8. C
Kaire Hindremäe
klassiõpetaja
1. B
Kert Keerup
gümnaasiumi füüsika
 
Kertu Tort
kunst, kunstiajalugu
 
Kulla Aavik
klassijuhataja, muusikaõpetus, ringijuht
7. C
Laine Lemmik
eesti keel, kirjandus, klassijuhataja
12.
Leili Mikkus
matemaatika
 
Lia Puhm
matemaatika
 
Lilija Takking
inglise keel, klassijuhataja
10.
Maia Tõnts
algõpetus, inglise keel, klassijuhataja
2. A
Maie Pikani
inimeseõpetus, vene keel
 
Maire Kingsepp
1. kl HEV algõpetus, LÕK õpetaja
 
Malle Veidenberg
eesti keel, kirjandus
 
Mare Tõnsau
inglise keel, vene keel
 
Margit Oppi
klassijuhataja
6. C
Marika Jors
ajalugu, klassijuhataja, ringijuht, ühiskonnaõpetus
5. B
Marika Kosubenko
inglise keel, muusikaõpetus
 
Marju Plamus
klassiõpetaja
1. A 
Mark Kristjan Pitk
kehaline kasvatus
 
Mauno Laurimaa
tööõpetus
 
Merilin Pihu
3A tugiisik, inglise keel, loodusõpetus
 
Monika Laikask
klassijuhataja, vene keel
9. B
Monika Leedo
algõpetus, klassijuhataja, põhikooli matemaatika
3. B
Moonika Lõhmus
inglise keel, klassijuhataja
7. B
Ottomar Linna
ajalugu, eesti keel, klassijuhataja
8. B
Piia Sepp
algõpetus, inglise keel, klassijuhataja
4. B
Piret Karus-Kivastik
kehaline kasvatus, klassijuhataja
6. A
Piret Püü
kehaline kasvatus
 
Reet Elmik
kehaline kasvatus
 
Rein Nikopensius
arvutiõpetus, infojuht
 
Rein Saar
gümnaasiumi matemaatika
 
Riina Meidla
inglise keel, inimeseõpetus, klassijuhataja, vene keel
6. B
Riina Serglov
keemia, loodusõpetus
 
Riinu Lepa
ettevõtlus, majandus
 
Rita Laanesaar
eesti keel, klassijuhataja, loodusõpetus
 
Sirje Ehrenpreis
inglise keel, klassijuhataja, rootsi keel
10.
Sirje Nootre
eesti keel, kirjandus
 
Tiia Oidram
eesti keel, kirjandus, klassijuhataja
7. A
Tiina Helliste
kehaline kasvatus
 
Tiina Tanseri
algõpetus, eesti keel, klassijuhataja
3. A
Tiina Unga
algõpetus, inglise keel, klassijuhataja
4. A
Ülle Kasemaa
klassijuhataja, saksa keel
9. A
Ülli Nisuma
algõpetus, klassijuhataja, loodusõpetus, matemaatika
2. B
Ülli Toomemäe
bioloogia
 
 
 
 
 
Janeli Säärits
sotsiaalpedagoog
 
Merge Vaher
eripedagoog, logopeed
 
 
 
 
 
Janne Akkatus
Daily koolisöökla juhataja
 
Krisli Palm
huvijuht
+372 5620 0889
Lepo Arro
haridustehnoloog
+372 5665 7773
Maie Pikani
õpetajaabi
+372 525 0035
Margit Oppi
raamatukoguhoidja
 
Ruth Sikka
kooliõde
 
Tiiu Oppi
õpetajaabi
 
Triinu Reedik
koolipsühholoog
+372 5886 4098
 
 
 
 
Aleksandra Vaiksaar
puhastusspetsialist
 
Andrus Tiitsmaa
ehitushooldusspetsialist
 
Elle Valtu
aednik
 
Ester Raav
puhastusspetsialist
 
Heli Viirsalu
puhastusspetsialist
 
Inna Anniko
puhastusspetsialist
 
Kaja Mõnjam
puhastusspetsialist
 
Luule Silm
puhastusspetsialist
 
Maire Tanseri
puhastusspetsialist
 
Monika Karu
puhastusspetsialist
 
Natalja Kaljas
puhastusspetsialist
 
Riho Rüüson
majandusjuhataja
+372 5305 2867
Urmas Kaasik
ehitushooldusspetsialist
 
Õie Tammaru
puhastusspetsialist
 
Ülle Hermas
puhastusspetsialist
 
 
 
 
 
Eve Reose
ringijuht
+372 5384 0599
 
Helina Lehtsaar
male- ja kaberingijuht
 +372 5672 9468
Jaak Kukk
ringijuht
+372 5198 2493
 
Karin Andesalu
tantsuringijuht
 
Kert Kaljusaar
valikkursuse õpetaja
+372 515 1627
 
Meelis Pormann
riigikaitse
+372 5837 5323
 
Tiina Kokemägi
tantsuringijuht
+372 5648 4190
 
 
 
 
 
Anneli Metsalu
põhikooli õpilaste vanemate esindaja
 
 
Darja Lehtsalu
põhikooli õpetajate esindaja
 
 
Jaan Aas
põhikooli õpilaste vanemate esindaja
 
 
Kalista Miljand
õpilasesinduse esindaja
 
 
Kirsti Mau
gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
 
 
Kristiine Linna
gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
 
 
Riina Meidla
gümnaasiumiõpetajate esindaja
 
 
Thomas Hainsalu
pidaja esindaja
 
 
Triin Matsalu
kogukonna esindaja / hoolekogu esimees
 
 
Hoolekogu kontakt:
 
 
 
 
 
 
Kalista Miljand
õpilasesinduse president
 
Merilin Prangli
õpilasesinduse asepresident
 
Kalev-Markus Linna
õpilasesinduse revident
 
Close Menu