KONTAKTID

Märjamaa Gümnaasium

Aadress: Tamme Tee 1, Märjamaa, 78304, Raplamaa
Telefon: 489 8860
E-post: gumnaasium@marjamaa.ee
Registrikood: 75022812
Üldhariduskooli tegevusluba: 1054HM
Kooli pidaja: Märjamaa Vallavalitsus

Andmekaitsespetsialist: Evi Rooda, tel. 5305 6895, e-post: andmekaitse@marjamaa.ee

Haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium:
aadress: Munga 18, Tartu 50088, tel. 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Arveldamine
Koolile arve väljastamisel palume märkida

  • arve saaja: Märjamaa Vallavalitsus (reg. nr. 77000447)
  • kauba või teenuse saaja: Märjamaa Gümnaasium
  • Palume kindlasti lisada ka kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis ja/või projekti nimetus

Alates 1.07.2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus ja selle allasutused vastu ainult masinloetavaid e-arveid läbi operaatori.

 
 
 
 
Anu Seppel
sekretär
+372 489 8860
 
 
 
 
 
 
 
Aivar Leesma
majandusjuhataja
+372 5555 5155
Gaili Ilisson
HEVKO
(hariduslike erivajaduste valdkonna koordineerija)
+372 565 9029
Kalle Uusmaa
direktor
+372 502 1059
Tiiu Penter
huvijuht
+372 5343 7825
Kert Kaljusaar
õppejuht
+372 515 1627
Renek Spiridonov
haridustehnoloog
+372 5344 5657
Lia Puhm
õppealajuhataja (1.-4. kl), matemaatikaõpetaja
+372 501 5940
Riinu Lepa
arendusjuht
 +372 5349 4120
 
 
klassijuhataja 2022/2023
 
Aleksandra Laane
matemaatika
 
Alo Linntam
matemaatika
 
Anne Heinaru
käsitöö
 
Annely Gubinski
kehaline kasvatus
5B
Asta Teetlok
põhikooli füüsika
 
Ave Sinikas
algõpetus, inglise keel, kunstiõpetus, käsitöö
3C
Birgit Pähn
matemaatika
 
Darja Lehtsalu
vene keel
12
Elviira Aruksaar
inglise keel, hispaania keel
 
Eve Burmeister
kunstiõpetus, matemaatika, loodusõpetus
6A
Gaili Ilisson
väikeklassi õpetaja, loodusõpetus
5V
Gerri Saaremets
matemaatika
 
Igal Serglov
ajalugu, ühiskonnaõpetus
 
Ille Orgusaar
bioloogia, geograafia, loodusõpetus
9A
Illimar Toomet
soome keel
 
Indrek Drell
kehaline kasvatus
9C
Kaire Hindremäe
algõpetus
2B
Katarina Kurušev
kunstiõpetaja
 
Kert Keerup
füüsika
 
Kertu Tort
kunstiõpetus, kunstiajalugu
 
Kulla Aavik
muusikaõpetus
8C
Laine Lemmik
eesti keel, kirjandus
 
Leili Mikkus
matemaatika
 
Lia Puhm
matemaatika
 
Liisa Koik
eesti keel
 
Lilija Takking
inglise keel
11
Maia Tõnts
algõpetus, inglise keel
3A
Maie Pikani
abiõpetaja
 
Maire Kingsepp
väikeklassi õpetaja
 
Malle Veidenberg
eesti keel
 
Mare Tõnsau
käsitöö, kokandus, inglise keel
 
Margit Oppi
raamatukoguhoidja, klassijuhataja
7C
Marika Jors
ajalugu, ühiskonnaõpetus
6B
Marika Kosubenko
muusika
4A
Marju Plamus
algõpetus, muusika
2A
Mauno Laurimaa
tööõpetus
 
Merilin Pihu
inglise keel,  eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus
 
Merle Voolaid
väikeklassi õpetaja
2V
Monika Laikask
vene keel
 
Monika Leedo
algõpetus
4B
Moonika Lõhmus
inglise keel
8B/8L
Ottomar Linna
ajalugu, eesti keel, ühiskonnaõpetus
9B
Piia Sepp
algõpetus, käsitöö
1B
Piret Karus-Kivastik
kehaline kasvatus
7A
Piret Püü
kehaline kasvatus
 
Reet Elmik
kehaline kasvatus
 
Rein Nikopensius
arvutiõpetus, keemia, matemaatika
 
Renek Spiridonov
haridustehnoloog, klassijuhataja
5C
Riina Meidla
inglise keel, inimeseõpetus, vene keel
7B/7V
Riina Serglov
keemia, loodusõpetus
 
Riinu Lepa
majandusõpetus
 
Rita Laanesaar
eesti keel, loodusõpetus
6C
Sirje Ehrenpreis
inglise keel
10B
Sirje Nootre
eesti keel, kirjandus
 
Tiia Oidram
eesti keel, kirjandus
8A/8V
Tiina Helliste
kehaline kasvatus
 
Tiina Unga
algõpetus, inglise keel
1A
Tiiu Oppi
väikeklassi õpetaja
1v
Tiiu Penter
huvijuht, klassijuhataja
5A
Ülle Kasemaa
saksa keel
10A
Ülli Nisuma
algõpetus, matemaatika
3B
Ülli Toomemäe
bioloogia, loodusõpetus
 
 
 
 
 
Jane Degenstein
sotsiaalpedagoog
+372 5302 6875
Janne Akkatus
Daily koolisöökla juhataja
+372 5919 4747
Maie Pikani
õpetajaabi
 
Margit Oppi
raamatukoguhoidja
 
Merge Vaher
eripedagoog, logopeed
 
Rein Nikopensius
IT-spetsialist
 
Ruth Sikka
kooliõde
+372 5814 3767
Tiiu Oppi
õpetajaabi
 
Triinu Reedik
koolipsühholoog
+372 5886 4098
 
 
 
 
Elle Valtu
aednik
 
Ester Raav
puhastusspetsialist
 
Helen Nurme
puhastusspetsialist
 
Heli Viirsalu
puhastusspetsialist
 
Inna Anniko
puhastusspetsialist
 
Kaja Mõnjam
puhastusspetsialist
 
Krista Hanson
puhastusspetsialist
 
Luule Silm
puhastusspetsialist
 
Maido Moorast
remonditöötaja
 
Natalja Kaljas
puhastusspetsialist
 
Olga Tanimäe
puhastusspetsialist
 
Urmas Kaasik
remonditöötaja
 
Õie Tammaru
puhastusspetsialist
 
Ülle Hermas
puhastusspetsialist
 

Vaata huviringide valikut ja leia ringijuhtide kontaktid siit.

 
 
 
 
Anneli Metsalu
põhikooli õpilaste vanemate esindaja
 
 
Darja Lehtsalu
põhikooli õpetajate esindaja
 
 
Jaan Aas
põhikooli õpilaste vanemate esindaja
 
 
Remo Põldmann
õpilasesinduse esindaja
 
 
Kert Kaljusaar
gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
 
 
Kristiine Linna
gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
 
 
Riina Meidla
gümnaasiumiõpetajate esindaja
 
 
Thomas Hainsalu
pidaja esindaja
 
 
Triin Matsalu
kogukonna esindaja / hoolekogu esimees
 
 
Hoolekogu kontakt:
 
 
 
 
 
 
Remo Põldmann
õpilasesinduse president
 
Mirtel Udusalu
õpilasesinduse asepresident
 
Greta Kallau
õpilasesinduse revident
 
Close Menu