KONTAKTID

MÄRJAMAA GÜMNAASIUM

Aadress: Tamme Tee 1, Märjamaa, 78304, Raplamaa
Telefon: 489 8860
E-post: gumnaasium@marjamaa.ee
Registrikood: 75022812
Üldhariduskooli tegevusluba: 1054HM
Kooli pidaja: Märjamaa Vallavalitsus

Haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium:
aadress: Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Anu Seppel
sekretär
+372 489 8860
Gaili Ilisson
HEVKO (hariduslike erivajaduste valdkonna koordineerija)
+372 565 9029
Kalle Uusmaa
direktor
+372 502 1059
Krisli Palm
huvijuht
Kristine Niit
õppealajuhataja (5.-12. kl)
+372 518 5261
Lepo Arro
haridustehnoloog
+372 5665 7773
Lia Puhm
õppealajuhataja (1.-4. kl)
+372 501 5940
Riho Rüüson
majandusjuhataja
+372 5305 2867
Aleksandra Laane
matemaatika
8. C klassi kl-juh
Anne Heinaru
käsitöö
Asta Teetlok
põhikooli füüsika
Ave Sinikas
algõpetus/inglise keel
1. C klassi kl-juh
Darja Lehtsalu
vene keel
10. klassi kl-juh
Elviira Aruksaar
inglise keel
Ene Kurst
algõpetus
3. C klassi kl-juh
Eve Burmeister
algõpetus/kunst
4. A klaasi kl-juh
Gaili Ilisson
HEVKO (hariduslike erivajaduste valdkonna koordineerija)
4. H klassi kl-juh
Gerri Saaremets
matemaatika
Igal Serglov
ajalugu/ühiskonnaõpetus
Ille Orgusaar
geograafia/bioloogia/loodusõpetus
7. A klassi kl-juh
Illimar Toomet
soome keel
Indrek Drell
kehaline kasvatus
7. C klassi kl-juh
Johanna Hallik
gümnaasiumi bioloogia ja keemia
(lapsehoolduspuhkusel)
Kertu Tort
kunst/kunstiajalugu
Kulla Aavik
muusikaõpetus
6. C klassi kl-juh
Laine Lemmik
eesti keel/kirjandus
11. klassi kl-juh
Leili Mikkus
matemaatika
Lia Puhm
matemaatika
Lilija Takking
inglise keel
9. B klassi kl-juh
Maia Tõnts
algõpetus/inglise keel
1. A klassi kl-juh
Maire Kingsepp
algõpetus
Malle Veidenberg
eesti keel/kirjandus
Mare Tõnsau
inglise keel/vene keel
Margit Oppi
klassijuhataja
5. C klassi kl-juh
Marika Jors
ajalugu/ühiskonnaõpetus
9. A klassi kl-juh
Marika Kosubenko
muusikaõpetus/inglise keel
Marika Viisimaa
gümnaasiumi keemia
Mark Kristjan Pitk
kehaline kasvatus
Mauno Laurimaa
tööõpetus
Merilin Pihu
inglise keel/loodusõpetus
Monika Laikask
vene keel
8. B klassi kl-juh
Monika Leedo
algõpetus/põhikooli matemaatika
2. B klassi kl-juh
Moonika Lõhmus
inglise keel
6. B klassi kl-juh
Ottomar Linna
ajalugu/eesti keel
7. B klassi kl-juh
Paul Zubtšenko
gümnaasiumi füüsika
Piia Sepp
algõpetus/inglise keel
3. B klassi kl-juh
Piret Karus
kehaline kasvatus
5. A klassi kl-juh
Piret Püü
kehaline kasvatus
Raivo Mikkor
matemaatika
Reet Elmik
kehaline kasvatus
Rein Nikopensius
arvutiõpetus
Riina Meidla
inimeseõpetus/vene keel/inglise keel
5. B klassi kl-juh
Riina Serglov
keemia/loodusõpetus
Riinu Lepa
majandus
Rita Laanesaar
algõpetus/muusikaõpetus
4. C klassi kl-juh
Sirje Ehrenpreis
inglise keel/rootsi keel
12. klassi kl-juh
Sirje Kaerama
algõpetus/inglise keel
4. B klassi kl-juh
Sirje Nootre
eesti keel/kirjandus
Tiia Oidram
eesti keel/kirjandus/uurimustööde alused
6. A klassi kl-juh
Tiina Helliste
kehaline kasvatus
Tiina Tanseri
algõpetus/eesti keel
2. A klassi kl-juh
Tiina Unga
algõpetus/inglise keel
3. A klassi kl-juh
Ülle Kasemaa
saksa keel
8. A klassi kl-juh
Ülli Nisuma
algõpetus/matemaatika/loodusõpetus
1. B klassi kl-juh
Ülli Toomemäe
bioloogia
Aleksandra Vaiksaar
koristaja
Andrus Tiitsmaa
remonditööline
Elle Valtu
aednik
Ester Raav
koristaja
Heino Mehikas
võimla peremees
Heli Viirsalu
koristaja
Helina Lehtsaar
maleringijuht
Ilme Leht
kooliõde
Inna Anniko
koristaja
Kaja Mõnjam
riidehoidja
Karin Andesalu
tantsuringijuht
Leive Retsja
raamatukoguhoidja
(lapsehoolduspuhkusel)
Luule Silm
koristaja
Maie Pikani
sotsiaalpedagoog
+372 525 0035
Maire Tanseri
koristaja
Margit Oppi
raamatukoguhoidja
Merge Vaher
eripedagoog/logopeed
Merilin Pihu
õpetajaabi
Monika Karu
koristaja
Natalja Kaljas
koristaja
Rein Nikopensius
infojuht
Rita Laanesaar
õppenõustaja
Tiina Helliste
õppenõustaja
Tiina Kokemägi
tantsuringijuht
Tiiu Oppi
õpetajaabi
Urmas Kaasik
remonditööline
Õie Tammaru
riidehoidja
Ülle Hermas
koristaja
Darja Lehtsalu
põhikooli õpetajate esindaja
Kalista Miljand
õpilasesinduse esindaja
kalista.miljand@marjamaa.edu.ee

põhikooli õpilaste vanemate esindaja


gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

Raivo Mikkor
gümnaasiumiõpetajate esindaja
Triin Matsalu
kogukonna esindaja

Thomas Hainsalu
pidaja esindaja
Kalista Miljand
õpilasesinduse president
Merilin Prangli
õpilasesinduse asepresident
Kalev-Markus Linna
õpilasesinduse revident
Close Menu