KONTAKTID

MÄRJAMAA GÜMNAASIUM

Aadress: Tamme Tee 1, Märjamaa, 78304, Raplamaa
Telefon: 489 8860
E-post: gumnaasium@marjamaa.ee
Registrikood: 75022812
Üldhariduskooli tegevusluba: 1054HM
Kooli pidaja: Märjamaa Vallavalitsus

Haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium:
aadress: Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Linda Ränkel
sekretär
489 8860
Lia Puhm
õppealajuhataja (1.-4. kl)
Kristine Niit
õppealajuhataja (5.-12. kl)
Siim Maiste
majandusjuhataja
Maria Liivamägi
arendus- ja noorsootööjuht
Gaili Ilisson
HEVKO (hariduslike erivajaduste valdkonna koordineerija)
Lepo Arro
haridustehnoloog
Kalle Uusmaa
direktor
502 1059
 
 
 
 
Mark Kristjan Pitk
kehaline kasvatus
 
Elviira Aruksaar
inglise keel
 
Ottomar Linna
ajalugu/eesti keel
7.b
Illimar Toomet
soome keel
 
Kulla Aavik
muusikaõpetus
6.c
Eve Burmeister
algõpetus/kunst
4.a
Indrek Drell
kehaline kasvatus
7.c
Sirje Ehrenpreis
inglise keel/rootsi keel
12
Reet Elmik
kehaline kasvatus
 
Johanna Hallik
gümnaasiumi bioloogia ja keemia
 
(lapsehoolduspuhkusel)
Anne Heinaru
käsitöö
 
Tiina Helliste
kehaline kasvatus
 
Tiina Unga
algõpetus/inglise keel
 
Piia Sepp
algõpetus/inglise keel
3.b
Marika Jors
ajalugu/ühiskonnaõpetus
9.a
Sirje Kaerama
algõpetus/inglise keel
4.b
Piret Karus
kehaline kasvatus
5.a
Ülle Kasemaa
saksa keel
8.a
Maire Kingsepp
algõpetus
2L
Marika Kosubenko
muusikaõpetus/inglise keel
 
Ene Kurst
algõpetus
3.c
Aleksandra Laane
matemaatika
8.c
Monika Laikask
vene keel
8.b
Mauno Laurimaa
tööõpetus
 
Monika Leedo
algõpetus/põhikooli matemaatika
2.b
Margit Oppi
klassijuhataja
5.c
Darja Lehtsalu
vene keel
10
Laine Lemmik
eesti keel ja kirjandus
11
Moonika Lõhmus
inglise keel
6.b
Riina Meidla
inimeseõpetus/vene keel/inglise keel
5.b
Rita Laanesaar
algõpetus/muusika
4.c
Raivo Mikkor
matemaatika
 
Leili Mikkus
matemaatika
 
Rein Nikopensius
arvutiõpetus
 
Ülli Nisuma
algõpetus/matemaatika/loodusõpetus
1.b
Sirje Nootre
eesti keel ja kirjandus
 
Tiia Oidram
eesti keel ja kirjandus/uurimustööde alused
6.a
Ille Orgusaar
geograafia/bioloogia/loodusõpetus
7.a
Merilin Pihu
loodusõpetus/inglise keel
 
Maie Pikani
sotsiaalpedagoog
 
Lia Puhm
matemaatika
 
Gaili Ilisson
HEV koordinaator
4HEV
Piret Püü
kehaline kasvatus
 
Linda Ränkel
kunst/käsitöö
 
Gerri Saaremets
matemaatika
 
Igal Serglov
ajalugu/ühiskonnaõpetus
 
Riina Serglov
keemia/loodusõpetus
 
Ave Sinikas
algõpetus/inglise keel
1.c
Paul Zubtšenko
gümnaasiumi füüsika
 
Lilija Takking
inglise keel
9.b
Tiina Tanseri
algõpetus/eesti keel
2.a
Asta Teetlok
põhikooli füüsika
 
Ülli Toomemäe
bioloogia
 
Kertu Tort
kunst ja kunstiajalugu
 
Mare Tõnsau
inglise keel/vene keel
 
Maia Tõnts
algõpetus/inglise keel
1.a
Tiina Unga
algõpetus
3.a
Merge Vaher
eripedagoog/logopeed
 
Malle Veidenberg
eesti keel ja kirjandus
 
Marika Viisimaa
gümnaasiumi keemia
 
Rein Nikopensius
infojuht
Maie Pikani
sotsiaalpedagoog
Leive Retsja
raamatukoguhoidja
(lapsehoolduspuhkusel)
Margit Oppi
raamatukoguhoidja
Siim Maiste
majandusjuhataja
Ilme Leht
kooliõde
Tiiu Oppi
õpetajaabi
Merilin Pihu
õpetajaabi
Tiina Helliste
õppenõustaja
Rita Laanesaar
õppenõustaja
Helina Lehtsaar
maleringijuht
Karin Andesalu
tantsuringijuht
Tiina Kokemägi
tantsuringijuht
Elle Valtu
aednik
Ester Raav
koristaja
Inna Anniko
koristaja
Heli Viirsalu
koristaja
Natalja Kaljas
koristaja
Luule Silm
koristaja
Monika Karu
koristaja
Maire Tanseri
koristaja
Ülle Hermas
koristaja
Aleksandra Vaiksaar
koristaja
Kaja Mõnjam
riidehoidja
Õie Tammaru
riidehoidja
Andrus Tiitsmaa
remonditööline
Urmas Kaasik
remonditööline
Heino Mehikas
võimla peremees
 
 
 
 
Mark Kaljulaid
hoolekogu esimees, gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja
 
Thomas Hainsalu
Märjamaa Vallavolikogu esindaja
 
Mari Kann
põhikooli õpilste vanemate esindaja
 
Teet Tomson
vilistlaste ja kogukonna esindaja
 
Darja Lehtsalu
põhikooli õpetajate esindaja
 
Raivo Mikkor
gümnaasiumiõpetajate esindaja
 
Elina Soosaar
õpilasesinduse esindaja
 

Õpilasesinduse liikmed selguvad 15. septembriks 2020 valimiste teel.

Close Menu