KONTAKTID

MÄRJAMAA GÜMNAASIUM

Aadress: Tamme Tee 1, Märjamaa, 78304, Raplamaa
Kantselei: 489 8860
Õpetajate tuba: 489 8868 (suur), 489 8869 (algklassid)

E-post: gumnaasium@marjamaa.ee
Registrikood: 75022812
Üldhariduskooli tegevusluba: 1054HM
Koolipidaja: Märjamaa Vallavalitsus

Kalle Uusmaadirektor502 1059kalle.uusmaa@marjamaa.ee 
Linda Ränkelsekretär489 8860gumnaasium@marjamaa.ee
Marju Retsjaõppealajuhataja (5.-12. klass)489 8862marju.retsja@marjamaa.ee
Lia Puhmõppealajuhataja (1.-4. klass)489 8863lia.puhm@marjamaa.ee
Kulla Aavik
muusikaõpetus
5.c
Eve Burmeister
algõpetus/kunst
3.a
Indrek Drell
kehaline kasvatus
6.c
Sirje Ehrenpreis
inglise keel/rootsi keel
11.a
Reet Elmik
kehaline kasvatus
Johanna Hallik
gümnaasiumi bioloogia ja keemia
(lapsehoolduspuhkusel)
Anne Heinaru
käsitöö
Tiina Helliste
kehaline kasvatus
Janne Jakimainen
algõpetus/inglise keel
2.b
Marika Jors
ajalugu/ühiskonnaõpetus
8.a
Sirje Kaerama
algõpetus/inglise keel
3.b
Piret Karus
kehaline kasvatus
Ülle Kasemaa
saksa keel
7.a
Maire Kingsepp
algõpetus
Marika Kosubenko
muusikaõpetus/inglise keel
Ene Kurst
algõpetus
2.c
Aleksandra Laane
matemaatika
7.c
Rita Laanesaar
loodusõpetus/eesti keel
6.b
Monika Laikask
vene keel
7.b
Mauno Laurimaa
tööõpetus
Monika Leedo
algõpetus/põhikooli matemaatika
1.b
Darja Lehtsalu
vene keel
9.b
Laine Lemmik
eesti keel ja kirjandus
10.a
Moonika Lõhmus
inglise keel
5.b
Riina Meidla
inimeseõpetus/vene keel/inglise keel
12.a
Kersti Mikkor
algõpetus/muusika
3.c
Raivo Mikkor
matemaatika
Leili Mikkus
matemaatika
Rein Nikopensius
arvutiõpetus
Ülli Nisuma
algõpetus/matemaatika/loodusõpetus
4.b
Sirje Nootre
eesti keel ja kirjandus/soome keel
Tiia Oidram
eesti keel ja kirjandus/uurimustööde alused
5.a
Ille Orgusaar
geograafia/majandusõpetus
6.a
Merilin Pihu
loodusõpetus/inglise keel
Maie Pikani
sotsiaalpedagoog
Lia Puhm
matemaatika
Piret Püü
kehaline kasvatus
9.a
Marju Retsja
eesti keel ja kirjandus
Linda Ränkel
kunst/käsitöö
Gerri Saaremets
matemaatika
Igal Serglov
ajalugu/ühiskonnaõpetus
Riina Serglov
keemia/loodusõpetus
Ave Sinikas
algõpetus/inglise keel
4.c
Paul Zubtšenko
gümnaasiumi füüsika
Lilija Takking
inglise keel
8.b
Tiina Tanseri
algõpetus/eesti keel
1.a
Asta Teetlok
põhikooli füüsika
Ülli Toomemäe
bioloogia
Kertu Tort
kunst ja kunstiajalugu
Mare Tõnsau
inglise keel/vene keel
Maia Tõnts
algõpetus/inglise keel
4.a
Tiina Unga
algõpetus
2.a
Merge Vaher
eripedagoog/logopeed
Malle Veidenberg
eesti keel ja kirjandus
Marika Viisimaa
gümnaasiumi keemia
Rein Nikopensius
infojuht
489 8866
Kristi Metshein
haridustehnoloog
489 8869
Maie Pikani
sotsiaalpedagoog
489 8870
Leive Retsja
raamatukoguhoidja
(lapsehoolduspuhkusel)
Margit Oppi
raamatukoguhoidja
489 8867
margit.oppi@marjamaa.ee
Siim Maiste
majandusjuhataja
489 8865
Ilme Leht
kooliõde
489 8871
Tiina Unga
HEV koordinaator
Tiiu Oppi
õpetajaabi
Kerti Järvala-Ohtra
õpetajaabi
Merilin Pihu
õpetajaabi
Tiina Helliste
õppenõustaja
Rita Laanesaar
õppenõustaja
Helina Lehtsaar
maleringijuht
Karin Andesalu
tantsuringijuht
Tiina Kokemägi
tantsuringijuht
Elle Valtu
aednik
Ester Raav
koristaja
Inna Anniko
koristaja
Heli Viirsalu
koristaja
Natalja Kaljas
koristaja
Luule Silm
koristaja
Monika Karu
koristaja
Maire Tanseri
koristaja
Ülle Hermas
koristaja
Aleksandra Vaiksaar
koristaja
Kaja Mõnjam
riidehoidja
Õie Tammaru
riidehoidja
Andrus Tiitsmaa
remonditööline
Urmas Kaasik
remonditööline
Heino Mehikas
võimla peremees

Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis alates 21.03.2018 (valitud kolmeks järgnevaks aastaks).

Teet Tomson – esimees
 
Thomas Hainsalu
 
 
Mari Kann
 
 
Mark Kaljulaid
 
Darja Lehtsalu
 
Raivo Mikkor
 
Elina Soosaar
 
 
Close Menu