KONTAKTID

MÄRJAMAA GÜMNAASIUM

Aadress: Tamme Tee 1, Märjamaa, 78304, Raplamaa
Kantselei: 489 8860
Õpetajate tuba: 489 8868 (suur), 489 8869 (algklassid)

E-post: gumnaasium@marjamaa.ee
Registrikood: 75022812
Üldhariduskooli tegevusluba: 1054HM
Kooli pidaja: Märjamaa Vallavalitsus

Haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium:
aadress: Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Kalle Uusmaa direktor 502 1059 kalle.uusmaa@marjamaa.edu.ee  
Linda Ränkel sekretär 489 8860 linda.rankel@marjamaa.edu.ee
Kristine Niit õppealajuhataja (5.-12. klass)
kristine.niit@marjamaa.edu.ee
Lia Puhm õppealajuhataja (1.-4. klass)
lia.puhm@marjamaa.edu.ee
Maria Liivamägi arendus- ja noorsootööjuht
maria.liivamagi@marjamaa.edu.ee
 
 
 
 
Kulla Aavik
muusikaõpetus
5.c
Eve Burmeister
algõpetus/kunst
3.a
Indrek Drell
kehaline kasvatus
6.c
Sirje Ehrenpreis
inglise keel/rootsi keel
11.a
Reet Elmik
kehaline kasvatus
 
Johanna Hallik
gümnaasiumi bioloogia ja keemia
 
(lapsehoolduspuhkusel)
Anne Heinaru
käsitöö
 
Tiina Helliste
kehaline kasvatus
 
(ametikoht täitmata)
algõpetus/inglise keel
2.b

Marika Jors
ajalugu/ühiskonnaõpetus
8.a
Sirje Kaerama
algõpetus/inglise keel
3.b
Piret Karus
kehaline kasvatus
 
Ülle Kasemaa
saksa keel
7.a
Maire Kingsepp
algõpetus
 
Marika Kosubenko
muusikaõpetus/inglise keel
 
Ene Kurst
algõpetus
2.c
Aleksandra Laane
matemaatika
7.c
Rita Laanesaar
loodusõpetus/eesti keel
6.b
Monika Laikask
vene keel
7.b
Mauno Laurimaa
tööõpetus
 
Monika Leedo
algõpetus/põhikooli matemaatika
1.b
Darja Lehtsalu
vene keel
9.b
Laine Lemmik
eesti keel ja kirjandus
10.a
Moonika Lõhmus
inglise keel
5.b
Riina Meidla
inimeseõpetus/vene keel/inglise keel
12.a
(ametikoht täitmata)
algõpetus/muusika
3.c

Raivo Mikkor
matemaatika
 
Leili Mikkus
matemaatika
 
Rein Nikopensius
arvutiõpetus
 
Ülli Nisuma
algõpetus/matemaatika/loodusõpetus
4.b
Sirje Nootre
eesti keel ja kirjandus/soome keel
 
Tiia Oidram
eesti keel ja kirjandus/uurimustööde alused
5.a
Ille Orgusaar
geograafia/majandusõpetus
6.a
Merilin Pihu
loodusõpetus/inglise keel
 
Maie Pikani
sotsiaalpedagoog
 
Lia Puhm
matemaatika
 
Piret Püü
kehaline kasvatus
9.a

 

Linda Ränkel
kunst/käsitöö
 
Gerri Saaremets
matemaatika
 
Igal Serglov
ajalugu/ühiskonnaõpetus
 
Riina Serglov
keemia/loodusõpetus
 
Ave Sinikas
algõpetus/inglise keel
4.c
Paul Zubtšenko
gümnaasiumi füüsika
 
Lilija Takking
inglise keel
8.b
Tiina Tanseri
algõpetus/eesti keel
1.a
Asta Teetlok
põhikooli füüsika
 
Ülli Toomemäe
bioloogia
 
Kertu Tort
kunst ja kunstiajalugu
 
Mare Tõnsau
inglise keel/vene keel
 
Maia Tõnts
algõpetus/inglise keel
4.a
Tiina Unga
algõpetus
2.a
Merge Vaher
eripedagoog/logopeed
 
Malle Veidenberg
eesti keel ja kirjandus
 
Marika Viisimaa
gümnaasiumi keemia
 
 
 
 
 
Rein Nikopensius
infojuht

Lepo Arro
haridustehnoloog
 
 lepo.arro@marjamaa.edu.ee
Maie Pikani
sotsiaalpedagoog
489 8870
Leive Retsja
raamatukoguhoidja
 
(lapsehoolduspuhkusel)
Margit Oppi
raamatukoguhoidja

margit.oppi@marjamaa.edu.ee
Siim Maiste
majandusjuhataja

Ilme Leht
kooliõde
489 8871
Tiina Unga
HEV koordinaator
 
Tiiu Oppi
õpetajaabi
 
Kerti Järvala-Ohtra
õpetajaabi
 
Merilin Pihu
õpetajaabi
 
Tiina Helliste
õppenõustaja
 
Rita Laanesaar
õppenõustaja
 
Helina Lehtsaar
maleringijuht
 
Karin Andesalu
tantsuringijuht
 
Tiina Kokemägi
tantsuringijuht
 
Elle Valtu
aednik
 
Ester Raav
koristaja
 
 
Inna Anniko
koristaja
 
 
Heli Viirsalu
koristaja
 
 
Natalja Kaljas
koristaja
 
 
Luule Silm
koristaja
 
 
Monika Karu
koristaja
 
 
Maire Tanseri
koristaja
 
 
Ülle Hermas
koristaja
 
 
Aleksandra Vaiksaar
koristaja
 
 
Kaja Mõnjam
riidehoidja
 
 
Õie Tammaru
riidehoidja
 
 
Andrus Tiitsmaa
remonditööline
 
 
Urmas Kaasik
remonditööline
 
 
Heino Mehikas
võimla peremees
 
 


 
 
 
Mark Kaljulaid
hoolekogu esimees, gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja
mark@reddogcompany.eu
 
Thomas Hainsalu
Märjamaa Vallavolikogu esindaja
thomas.hainsalu@gmail.com
 
Mari Kann
põhikooli õpilste vanemate esindaja
marikann85@gmail.com
 
Teet Tomson
vilistlaste ja kogukonna esindaja
teet.tomson@rmk.ee
 
Darja Lehtsalu
põhikooli õpetajate esindaja
darja.lehtsalu@marjamaa.edu.ee
 
Raivo Mikkor
gümnaasiumiõpetajate esindaja
raivo.mikkor@marjamaa.edu.ee
 
Elina Soosaar
õpilasesinduse esindaja
elina.soosaar@gmail.com
 
Close Menu